Nowa technologia tworzyw sztucznych w lakierowaniu proszkowym


Jako stop, tworzywo to czerpie swoje zalety z obu jego materiałów składowych. Są to między innymi znakomita odporność chemiczna i płynność PA w połączeniu z wysoką sztywnością, termoodpornością i znakomitą stabilnością rozmiarów materiału PPE.

Jakkolwiek niektóre typy PA mogą być bezpośrednio lakierowane metodą na mokro lub proszkową, dodatek tworzywa PPE pozwala wyeliminować pewne jej niedostatki: obniżona zostaje skłonność do pochłaniania wilgoci, z powodu której przed lakierowaniem wymagany byłby etap intensywnego suszenia. Mniejsza jest też skłonność do kurczenia się i reorientacji, co z kolei obniża łatwość wypaczania się. Ponadto zmniejszona zostaje gęstość, co przekłada się na 25 proc. spadek ciężaru elementów w stosunku do PA z wypełnieniem szklanym, w sytuacjach, gdy wypełnienie takie jest konieczne w celu zwiększenia termoodporności.

Szereg tworzyw przewodzących lakierowanych metodą na mokro nadaje się też do lakierowania proszkowego. Niektóre z formuł zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem swobodniejszego doboru warunków w procesie proszkowym.

Wspólne lakierowanie elementów metalowych i z tworzyw sztucznych
Zalety proszkowego lakierowania metali są powszechnie znane: należą do nich minimalna emisja lotnych związków organicznych, znakomite przyleganie warstwy lakierniczej, wysoki współczynnik wykorzystania lakieru dzięki przyciąganiu elektrostatycznemu, dobre pokrywanie krawędzi, zawijanie warstwy lakierniczej oraz bardziej jednolita jej grubość.

Dzięki dobrze dopracowanemu procesowi wraz z właściwym uziemieniem i należytym ustawianiem elementów metalowych wszystkie te korzyści są osiągalne już w normalnych warunkach otoczenia.

Tym niemniej wymagana jest chemiczna obróbka powierzchni metalu: należy zmyć wszelkie zanieczyszczenia, aby uzyskać jednorodność chemiczną powierzchni, a także usunąć ewentualne ślady korozji.

Oznacza to na ogół, że w typowym procesie lakierowania koniecznych jest kilka etapów wstępnych, jeszcze przed fazą natryskiwania proszku i utwardzania w wysokiej temperaturze. Tworzywa przewodzące, obok zalet już wcześniej opisanych, mogą być swobodnie wykorzystywane w ramach już istniejącej infrastruktury do lakierowania metali.

W szczególności rodzina przewodzących tworzyw Noryl GTX z powodzeniem znosi surowe warunki wstępnych etapów przygotowania powierzchni metali, wysoką temperaturę antykorozyjnej kąpieli galwanicznej oraz czyszczenie agresywnymi środkami chemicznymi.