Nowa technologia tworzyw sztucznych w lakierowaniu proszkowym


Istnieje możliwość dalszego ulepszania procesu lakierowania proszkowego, aby zwiększyć skuteczność powlekania plastiku nieprzewodzącego. Jakkolwiek zagadnienie to jest przedmiotem pracy kilku firm, elementy z tworzywa nieprzewodzącego nie mogą być bezpośrednio wprowadzane na linię lakierniczą z użyciem tej samej infrastruktury, co dla elementów metalowych.

Zachowanie kontroli grubości i jednorodności uzyskiwanej warstwy na plastiku nieprzewodzącym może wymagać większej ilości energii i właściwego gospodarowania ciepłem.

Zalety tworzyw przewodzących w lakierowaniu proszkowym
Klienci bezpośrednio lakierujący proszkowo elementy z tworzywa przewodzącego stwierdzili jednoznacznie, że proces ten może dać oszczędności rzędu 20-40 procent w porównaniu z wielowarstwowym lakierowaniem na tworzyw nieodpornych na wysoką temperaturę, a dodatkowo jest bardziej ekologiczny z uwagi na niską emisję lotnych związków organicznych.

Równoczesne lakierowanie proszkowe elementów z metalu i tworzyw sztucznych nie tylko gwarantuje ich idealne dopasowanie estetyczne, lecz dodatkowo wpływa na redukcję kosztów, eliminując potrzebę instalacji osobnej lakierni lub zlecania tego procesu na zewnątrz ze wszystkimi tego konsekwencjami logistycznymi.

Oprócz potencjalnych oszczędności jest jeszcze większa swoboda projektowania i mniejszy ciężar, a przy tym tworzywa sztuczne mogą mieć lepszą ciągliwość i udarność.

Własności te zwiększają odporność na odpryski powłok zdobniczych lub funkcyjnych na podłożach z tworzyw sztucznych. Aby tę tezę udowodnić, zbadano odporność na odpryski płyt metalowych i płyt z tworzywa przewodzącego pokrytego białym lakierem hybrydowym epoksydowo-poliestrowym.

Wykonano w tym celu standardowy test ASTM D3170 za pomocą grawelometru SAE J400 w temperaturze pokojowej. Poniższy rysunek przedstawia wynikowy stan powłoki lakierniczej obu typów płyt. Płyta metalowa, reprezentująca w teście klasę typowych wyrobów z lakierowanej blachy, ma wokół odprysków ubytki i deformacje powłoki, większą liczbę odprysków i większą liczbę miejsc z całkowicie odsłoniętym podłożem.


Odsłonięcie metalu pod lakierem może prowadzić do korozji i przyspieszonej degradacji warstwy lakieru. W przypadku płyt z tworzywa przewodzącego nie zaobserwowano ubytków i deformacji wokół odprysków, liczba odprysków jest mniejsza, a liczba miejsc z odsłoniętym podłożem jest znacznie mniejsza.

Lakierowany element z plastiku nie tylko więc ma większe szanse zachować estetyczny wygląd w warunkach stanowiących przedmiot testu, lecz dodatkowo nie jest podatny na korozję. Oba te czynniki mogą istotnie wydłużyć żywotność powłoki lakierniczej.