Nowości Wittmann na targach K 2022

Dozowanie materiałów: Nowości  Gravimax

Od momentu wprowadzenia do oferty seria urządzeń dozujących Gravimax gwarantuje najwyższy poziom dokładności, a tym samym maksymalną redukcję kosztów przygotowania mieszanek tworzyw sztucznych. Na targach K 2022 Wittmann zaprezentuje najnowsze funkcje tej serii urządzeń.

Dzięki automatycznej regulacji receptury, urządzenia dozujące Gravimax zapewniają, że rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie tworzyw z recyklingu można jeszcze łatwiej zintegrować z istniejącymi procesami. Receptura dozowania jest automatycznie dostosowywana, gdy tylko dostępny jest przemiał,. Jeśli w trakcie produkcji nagromadzi się dodatkowy przemiał - np. powodu dodatkowych wybrakowanych wyprasek - Gravimax zareaguje i zwiększy udział przemiału o wcześniej określoną wartość.

Główny nacisk kładziony jest na uzyskanie powtarzalnej mieszanki materiałów, tak by produkt końcowy miał stałą jakość - niezależnie od ilości dodanego przemiału. Zmiany w recepturach można wprowadzać podczas pracy bez konieczności zatrzymywania produkcji. Dzięki tej unikalnej funkcji, Gravimax pomaga zredukować użycie tworzyw do minimum, co oznacza, że można osiągnąć znaczne oszczędności kosztów.

Wszystkie urządzenia dozujące Gravimax są standardowo wyposażone w  interfejs OPC UA do automatycznego raportowania jakości, za pośrednictwem tego przyłącza mogą być kontrolowane wszystkie dane procesowe.

gravimax
Widok nowych zaworów dozujących dozowników grawimetrycznych Wittmann Gravimax.

Kolejną decydującą innowacją Gravimax są zawory dozujące, które są stosowane we wszystkich nowych urządzeniach z tej serii. Opracowując nowe rozwiązania skupiono się na dążeniu do ułatwienia konserwacji i serwisowania urządzeń. Nowe siłowniki zastępują stosowane wcześniej nasadki dozujące z PU. Nowe rozwiązanie praktycznie eliminuje potrzebę konserwacji. Stanowi to kolejny ważny krok na drodze do optymalizacji zarówno kosztów surowców, jak i bieżących kosztów utrzymania w produkcji.
Dzięki szerokiej gamie urządzeń dozujących serii Gravimax, możliwym jest obsługa aplikacji wymagających do 700 kg/h materiału.

Tempro plus D z pompą SpeedDrive Pumpe dla ograniczenia zużycia energii

Zużycie energii i związana z nim efektywność energetyczna są dziś tematem numer. Ale dyskusja na temat efektywności energetycznej toczy się od dawna i to we wszystkich obszarach naszego społeczeństwa - czy to w sferze prywatnej, czy w świecie biznesu i przemysłu. Jako znany producent urządzeń termostatujących firma Wittmann pokaże na targach K 2022 swe osiągniecia w tym zakresie dla urządzeń termostatujących.

Sercem stabilnego procesu formowania wtryskowego poza precyzyjną kontrolą temperatury w gnieździe formy jest regulacja ciśnienia w systemie w zależności od temperatury. Światowy sukces termostatów serii Tempro plus D podkreśla kompetencję firmy Wittmann w tym zakresie wyposażenia. Prezentacja na K 2022 ma na celu dalsze rozszerzenie naszej obecności na rynku, nie tylko w specjalnym obszarze ciśnieniowych jednostek kontroli temperatury Tempro plus D z energooszczędnymi pompami SpeedDrive z regulacją prędkości.

termostat
Wittmann Tempro plus D160. Termostat z pompą SpeedDrive

Zastosowanie pompy SpeedDrive przynosi decydujące korzyści. Spośród szeregu parametrów regulacyjnych pompy użytkownik wybiera ten, według którego proces ma być w sposób stały regulowany. Do wyboru są: prędkość, ciśnienie pompy, natężenie przepływu i różnica temperatur. Każda wybrana zmienna kontrolowana przyczynia się zarówno do optymalizacji procesu, jak i do optymalizacji zużycia energii.

Zadając stałą prędkość jako zmienną sterującą - od 1200 do 4000 obr./min w zależności od zastosowania - można znacznie zmniejszyć zużycie energii. Po przekroczeniu ustawionych granic tolerancji regulacji ciśnienia pompy urządzenie dostarcza informacji o możliwym zużyciu pompy lub konieczności konserwacji. W ten sposób można uniknąć kosztownych uszkodzeń pompy. Dzięki temu rodzajowi sterowania prędkość można zwiększyć aż do 4000 obr./min.

W przypadku kontroli przepływu, która jest mierzona w l/min za pomocą przepływomierza Vortex z dokładnością ± 1,5% wartości max., określony przepływ jest monitorowany w zadanym zakresie tolerancji. Jeśli urządzenie wykryje odchylenie od wartości zadanej zostanie skorygowana regulowana prędkość pompy.

Różnica temperatur Δt jest zmienną kontrolowaną, która dostarcza informacji o jednorodności rozkładu temperatury w obiegach termostatowania. Definiuje się ją jako różnicę temperatur między temperaturą wlotową i wylotową z formy wtryskowej. Po wyznaczeniu Δt parametr może być określony jako zmienna kontrolowana i monitorowany w granicach tolerancji. Zmiana różnicy temperatur dokonywana jest przez korektę prędkości pompy.

Niezależnie od wybranego parametru regulacji zaletą pompy SpeedDrive jest to, że elastycznie regulowana prędkość pompy umożliwia dostosowanie punktu jej pracy do aktualnych wymagań procesu.

We wszystkich pompach stosowanych przez firmę Wittmann w termostatach montowane są wyłącznie silniki o klasie sprawności IE3. Sprawność pompy o mocy 1,1 kW sięga 84,1%. Wydajność pomp SpeedDrive ostatecznie zależy od użytkownika, który określa optymalną prędkość dla danego zastosowania. Im niższa prędkość, tym mniejsze zużycie energii przez pompę i mniejsze zużycie energii.

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna

Reportaże

Forum