Ocena polskiego przemysłu chemicznego na Forum Ekologicznym w Toruniu

Ocena polskiego przemysłu… O pozycji polskiego przemysłu chemicznego na tle gospodarki unijnej mówił podczas Forum Ekologicznego, który w ubiegłym tygodniu odbyło się w Toruniu, Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

W trakcie swojego wystąpienia prezes PIPC odniósł się m.in. do takich zagadnień jak aktualny stan przemysłu chemicznego w naszym kraju, program jego rozwoju do 2015 r. oraz czynników, które będą w przyszłości wpływać na ten rozwój.

Polska notuje stosunkowo niewielki udział w produkcji sprzedanej chemikaliów w UE. Nasz udział sięga ledwie 1,9 proc., ale w gronie unijnych państw plasujemy się na przyzwoitym 9 miejscu. Prowadzą oczywiście Niemcy z udziałem 25,7 proc. przed Francją (13,1 proc.), Wielką Brytanią (12,2 proc.) i Włochami (11,2 proc.). Nasz kraj wyprzedza jeszcze Holandia, Hiszpania, Belgia oraz Irlandia.

Polski przemysł chemiczny daje zatrudnienie 235 tys. osób. Produkcja sprzedana opiewa na 23,4 mln euro. Eksport to 12 mln euro, natomiast import odbywa się na kwotę 20,4 mln euro.

Niezwykle korzystnie wygląda dla nas porównanie pomiędzy Polską a krajami UE odnośnie wzrostu PKB, produkcji przemysłowej ogółem i produkcji chemicznej. Choć warto zauważyć, że w 2007 r. tempo naszego rozwoju nie było już tak imponujące i przewyższające notowania UE, jak miało to miejsce w 2006 r.

Dwa lata temu w UE PKB wzrastało rocznie o 3 proc., u nas natomiast niemal dwukrotnie szybciej. Produkcja przemysłowa w UE notowała w 2006 r. wzrost 3,7 proc. rocznie, u nas z kolei aż 9,9. To wszystko miało oczywiście przełożenie na sektor chemiczny. W UE produkcja chemiczna wzrastała 2,1 proc. w skali roku, w Polsce zaś aż 15,6 proc.

Oczywiście tak duże różnice wynikały również z faktu realnego zapóźnienia polskiej gospodarki, która rozwijając się z niższego poziomu była w stanie osiągać szybszą dynamikę wzrostu. Niemniej jednak stagnacja panująca w krajach tzw. starej Europy, głównie w Niemczech też znajdowała swoje odzwierciedlenie w przedstawionych statystykach.

Ubiegły rok to już znacznie mniejsze dysproporcje, ale jedynie w produkcji chemicznej. PKB w Polsce rosło w ubiegłym roku 6,5 proc. zaś w UE 2,4 proc. Produkcja przemysłowa w UE zanotowała skok o 3,6 proc. w Polsce zaś aż o 9,8 proc. W miarę wyrównany był jedynie wzrost produkcji chemicznej. W Polsce było to 2,6 proc. w UE 2,3 proc.

Wartość sprzedaży przemysłu chemicznego w Polsce w ciągu ostatnich sześciu lat sukcesywnie rosła. Sześć lat temu osiągała ona poziom 12,7 bln zł, a rok temu już niemal 100 proc. więcej.

Ocena polskiego przemysłu chemicznego na Forum Ekologicznym w ToruniuCzytaj więcej:
Analiza 398
Rynek 1097