Oczekiwane ożywienie na rynku surowców nie nastąpiło, a ceny nadal spadają

Oczekiwane ożywienie na rynku…

Zgodnie z danymi przekazanymi przez międzynarodową agencję informacyjną Chem-Courier, pierwsza połowa czerwca nie była szczególnie aktywna na polskim rynku poliolefin. - Spodziewaliśmy się wzrostu popytu na PE i PP po długim weekendzie, ale producenci wyrobów gotowych nie byli zbyt aktywni w dokonywaniu zakupów surowców i gromadzeniu zapasów mówił jeden z handlowców. Większość przetwórców nadal kupuje materiały tylko na pokrycie swoich potrzeb. Ponadto, niektórzy handlowcy odnotowali wzrost liczby zamówień na małe partie (do 24 ton). - Przetwórcy prawdopodobnie czekają na dalszą obniżkę cen surowca - dodał jeden z graczy.

Handlowcy zauważyli, że PP jest kupowany częściej niż PE. Najbardziej aktywnymi sektorami pozostają ogrodnictwo, rolnictwo i opakowania. - Mniej lub bardziej aktywni kupują PP do produkcji rur, ale ogólny popyt pozostaje poniżej poziomu sezonowego - skomentował jeden z polskich handlowców.

Ceny niektórych gatunków poliolefin nieznacznie spadły w porównaniu do ubiegłego tygodnia. HDPE folia i LDPE folia spadły o 20 euro za tonę. Ceny tych produktów wynoszą obecnie odpowiednio 1020 - 1090 EUR/t DDP i 960 - 1040 EUR/t DDP. Cena PP homo nie zmieniła się w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Jednak cena PP copo i PP random, spadła o 40 i 60 euro, odpowiednio do 1100 - 1210 EUR/t DDP i 1160 -1250 EUR/t DDP.

Czerwcowy spadek cen poliolefin może być, i najprawdopodobniej będzie, powodem ograniczenia mocy produkcyjnych przez europejskich producentów. Być może dzięki takim działaniom producenci będą w stanie powstrzymać dalszy spadek cen poliolefin. Oczekuje się, że ceny monomerów spadną w lipcu o co najmniej 40 euro za tonę.

Gracze rynkowi nie spodziewają się aktywności przetwórców ze względu na zbliżający się sezon wakacyjny. - Mamy nadzieję, że rynek obudzi się we wrześniu - skomentował jeden z uczestników rynku.

Chem-Courier to istotna międzynarodowa agencja informacyjno-cenowa z ponad 25-letnim doświadczeniem w raportowaniu na temat rynków przemysłowych chemicznych. Agencja zapewnia niezależne informacje oraz analizy kluczowych rynków chemicznych, takich jak polimery, petrochemikalia (butadien&C4s, benzyna, styren, propylen), LPG, nawozy mineralne, farby i powłoki, chemikalia chlorowo-alkaliczne, syntetyczne kauczuki i opony. Działając w organizacji konferencji branżowych od ponad 20 lat, Chem-Courier stał się integralną częścią wielu rynków przemysłowych chemicznych.

Firma dostarcza informacje o rynkach na całym świecie, w tym na Ukrainie, w krajach byłego ZSRR, Europie Wschodniej, państwach bałtyckich i bałkańskich (EEBB), Bliskim Wschodzie, Azji, Unii Europejskiej, Amerykach, Afryce i innych.

Szczegółowe informacje dotyczące cen polimerów można uzyskać w dziale sprzedaży firmy Chem-Courier.