Odpadowe know-how na targach Poleko

Odpadowe know-how na targach… Tegoroczne targi Poleko, które odbędą się w dn. 14-17 października w Poznaniu, będą doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu. Zaplanowano również kilkanaście wydarzeń, w tym po raz pierwszy: seminaria w Strefie RIPOK oraz polski szczyt tzw. Inicjatywy 16+1 pt. "Budowanie zielonych mostów między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami".

To ostatnie wydarzenie świadczy o randze, jaką posiadają targi Poleko, gdyż gośćmi międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska będą decydenci z zakresu ochrony środowiska z wielu krajów. Dyskusje podczas sesji, która odbędzie się 16 października, będą dotyczyć rozwoju oraz wdrażania zielonych technologii.

Pierwsze spotkanie w tym zakresie odbyło się podczas szczytu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (tzw. Inicjatywa 16+1) w listopadzie ub.r. w Bukareszcie. Celem odbywającego się w Poznaniu spotkania będzie udostępnienie jego uczestnikom platformy, która ułatwi dialog pomiędzy samorządami a biznesem (przedsiębiorstwa). Sesja poranna poświęcona będzie wymianie doświadczeń (prezentacja m.in. Akceleratora Zielonych Technologii Greenevo), popołudniowa – to spotkania typu business-to-business dedykowane w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugą nowością na Poleko są konferencje w ramach tzw. Strefy RIPOK, dotyczące gospodarki odpadami. Pierwszego dnia targów (14 października) podczas paneli dyskusyjnych omówione zostaną m.in. takie tematy, jak zakłady termicznego przekształcania odpadów, kompostownie odpadów zielonych, zakłady MBP oraz składowiska. Wykłady wzbogacone będą o wystąpienia przedstawicieli instalacji, które powstały lub są w trakcie realizacji. Tematem drugiego dnia (15 października) będzie "Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych – rozbudowa ZZO Jarocin". Organizatorami strefy są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Ekorum.

Poleko2014Czytaj więcej:
Targi 1120

brak
 

Lider polskiego rynku spotkań, organizator targów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji i kongresów.

Polska