Odpadowe know-how na targach Poleko

Podczas targów Poleko odbędą się także budzące ogromne zainteresowanie zwiedzających trzydniowe konferencje w ramach Forum Recyklingu, które także będą odbywać się w pawilonie 5A. Pierwszy dzień Forum (14.10) będzie poświęcony zagadnieniom związanym ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Zaproszeni eksperci omówią m.in. nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami oraz zasady prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej w gminie, a ponadto przedstawią rozwiązania mające na celu podatkowe wsparcie przedsiębiorstw. W drugim dniu Forum Recyklingu zostaną zaprezentowane tematy dotyczące zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Referaty wygłoszone podczas ostatniego dnia Forum będą poświęcone recyklingowi pojazdów i złomu.

Po raz drugi odbędą się także wykłady w ramach Salonu Logistyki Odzysku. W programie spotkania m.in.: praktyki związane z logistyką odzysku na przykładzie największych japońskich firm, zestawienia danych o wytwarzanych odpadach, sprawozdania związane z opakowaniami, edukacja ekologiczna w praktyce. Konferencje w ramach Salonu odbędą się drugiego dnia targów, 15 października.

Targom Poleko towarzyszyć będzie Kongres Envicon, gdzie 13 października cała sesja będzie poświęcona gospodarce odpadami (tematy m.in. kierunki gospodarowania odpadami komunalnymi – plan działań przed 2016, gospodarka odpadami z perspektywy gminy).

Poleko 2014