Odpadowe know-how na targach Poleko

"Eco design. Projektowanie przyszłości" - to temat przewodni tegorocznej edycji targów Poleko zaproponowany przez Ministra Środowiska, który objął patronat honorowy wystawy. Zwraca on uwagę nie tylko na recykling/upcykling, ale też na proces życia produktu w całości - przyjazny środowisku cykl produkcji, zmniejszającą koszty logistykę czy racjonalne wykorzystanie produktu - jego trwałość i bezpieczeństwo dla otoczenia.

Temat przewodni Poleko nawiązuje do obszaru, który z roku na rok staje się coraz bardziej istotną kwestią, tj. do kwestii odpadów i ich zagospodarowania. Dlatego nie dziwi fakt ogromnego zainteresowania ze strony wystawców Salonem Recyklingu na Poleko. W tym roku początkowo planowana ekspozycja Salonu miała zająć pawilon 6A. Wiadomo już, że ofertę z zakresu recyklingu będzie można zobaczyć dodatkowo jeszcze w pawilonie 5A. W sąsiednim pawilonie 5 zlokalizowany będzie sektor gospodarki odpadami oraz ekspozycja wystawców targów Komtechnika. Wszystkie trzy pawilony będą stanowić doskonalone uzupełniającą się i przenikającą tematycznie ekspozycję.

Po raz drugi na targach Poleko odbędzie się debata pt. "Ekologia w jedności z ekonomią", do udziału w której zostali zaproszeni byli Ministrowie Środowiska: Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak, Jan Szyszko oraz Stanisław Żelichowski. Będzie to niezwykła okazja, aby na harmonizowanie ekologii i ekonomii spojrzeć z perspektywy 25 lat bezprecedensowych zmian w obu tych dziedzinach. Konferencja odbędzie się 14 października, a jej moderatorem będzie prof. Andrzej Mizgajski.

Poleko 2014