PET - zmora czy ekotworzywo?

PET - zmora czy ekotworzywo?

Duża część społeczeństwa żyje w przeświadczeniu, że wyroby z PET są tylko utrapieniem wysypisk śmieci, a sam proces produkcji jest szkodliwy dla otoczenia. Niektórzy wręcz traktują PET jako zło w czystej postaci; inni znowu chcieliby, abyśmy produkty z tego tworzywa uznawali za ekologiczne. A jaka jest prawda? Prawda jak zwykle leży pośrodku. Zacznijmy zatem od początku.

Wiadomym jest, iż maksymalne temperatury stosowane w metodzie produkcji za pomocą wytłaczania, wtryskiwania bądź rozciągania z rozdmuchem wahają się w zakresie 260–290°C i są dużo niższe od temperatury rozkładu tego tworzywa, czyli około 340–360°C. Zapewnia to brak emisji do otoczenia szkodliwych gazów podczas procesu produkcji, w przeciwieństwie do innych tworzyw…

Błędne spojrzenie na politereftalan etylenu jest prawdopodobnie skutkiem złego zarządzania tym surowcem. Brak segregacji śmieci i zakładów zajmujących się recyklingiem PET powoduje, że często możemy go spotkać na wysypiskach – a przecież recykling materiałowy tego tworzywa gwarantuje całkowitą czystość ekologiczną produkcji, co zapewnia brak obciążenia środowiska trudnymi do zagospodarowania odpadami.

PET ze względu na swe własności jest surowcem o szerokim zastosowaniu; tworzywo to może być dowolnie kształtowane i barwione, jest wytrzymałe na wpływ temperatury, niepękające, praktyczne w wykorzystaniu, a przede wszystkim estetyczne. To właśnie dzięki PET cieszymy się szeroką gamą butelek do napojów, wód mineralnych, opakowań do chemii gospodarczej i kosmetyków.

Obecnie PET to zdecydowanie najpopularniejsze tworzywo sztuczne. Około 80% wszystkich wyrobów z niego wytwarzanych stanowią butelki. Szacuje się, że w ciągu roku zużywa się w Polsce ponad 200 tys. ton tego surowca, a jego zużycie na głowę mieszkańca wynosi ponad 3 kilogramy.

Napój w plastikowej butelce to dla nas oczywistość – idąc na zakupy do sklepu, codziennie spotykamy się z tymi produktami.  Ale wyobraźmy sobie że 3 tys. ton butelek, czyli około 72 mln sztuk, ułożone jedna przy drugiej zajęłoby powierzchnię ok. 220 ha. 

Gdybyśmy np. postanowili ułożyć wieżę z butelek PET wyrzuconych w ciągu roku na całym świecie, jej wysokość sięgnęłaby aż 28 mln km! Tak dla porównania, odległość Księżyca od Ziemi jest 73 razy mniejsza, wynosi „zaledwie” 384 tys. km. 

I choć może trudno w to uwierzyć, to właśnie z butelek PET wytwarza się popularne, ciepłe i praktyczne polary, zaś do wyprodukowania jednej bluzy tego typu wystarczy zaledwie 35 zużytych butelek PET. 

Recykling PET

Wtórny przerób PET przyczynia się znacząco do ochrony środowiska naturalnego. Poprzez recykling 1 tony plastikowych butelek (PET) jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 1,5 tony emisji CO2. Recykling materiałowy PET ze zużytych butelek z przeznaczeniem do ponownego użytku w przemyśle spożywczym jest trudny i kosztowny, ale możliwy. Taki materiał musi zostać dokładnie oczyszczony z resztek napoju, papierowych etykiet, kleju akrylowego do etykiet i innych przypadkowych zanieczyszczeń. O usunięciu zakrętek z PP lub PE, uszczelek (w zakrętce) z folii aluminiowej lub zmiękczonego PVC nie trzeba nawet przypominać.

Po takiej wstępnej, właściwie ręcznej segregacji materiał rozdrabnia się na płatki, a podczas mycia w gorącej wodzie usuwa się resztki napojów i etykiet wraz z klejem. Proces ten jest istotny, gdyż obecność poliolefin w recyklacie powoduje zmniejszenie wytrzymałości PET i jego odporności na zgniatanie, a PVC w podwyższonej temperaturze (podczas stapiania) rozkłada się wydzielając HCl, który jest przyczyną hydrolizy wiązań estrowych i innych reakcji powodujących degradację polimeru. Dlatego też wszystkie zanieczyszczenia muszą zostać usunięte – trochę z tym zachodu ale warto, ponieważ gorsze właściwości mechaniczne są z pewnością największą przeszkodą dla szerszego wykorzystywania odzyskiwanego tworzywa.

Agencja ICIS opublikowała raport, który jest wspólnym dziełem władz krajowych poszczególnych państw unijnych, agencji badań rynku, organizacji odpowiadających za programy depozytowe, a także podmiotów zajmujących się recyklingiem. W raporcie tym zamieszczono wyniki badań dotyczących zbiórki, recyklingu i końcowego wykorzystania PET. 

Wnioski z badań kształtują się następująco: wskaźnik zbierania butelek PET w Europie wzrósł z 58% w 2016 r. do 63% w 2018 r. Pod koniec 2019 r. miał osiągnąć poziom 65%.