PET - zmora czy ekotworzywo?

Przykład że jest to możliwe stanowi spółka z Sierpca, która buduje swój ekologiczny biznes. Firma dostarcza butelki z wodą zamówioną online, a następnie na własny koszt odbiera puste już opakowania. Ma ambicję, by stać się wzorcową firmą tzw. obiegu zamkniętego w Polsce. Ideą firmy jest stuprocentowy recykling, podczas gdy średnia w Polsce to 40%, a przecież najbardziej ambitne plany Unii Europejskiej mówią o osiągnięciu odzysku na poziomie 90% do 2029 r. – jak wspominałam wcześniej.

Firma Alpla, globalny producent opakowań z tworzyw sztucznych, dąży do tego, żeby każde wytworzone przez nią opakowanie mogło zostać użyte i ponownie przetworzone z korzyścią dla ludzi i środowiska naturalnego. Dlatego też koncern rozbudowuje zakład PET Recycling Team w Radomsku, podwajając wydajność produkcji materiału rPET. Przetwarzane w fabryce zużyte butelki PET w 95% pochodzą z naszego kraju, a odzyskane w procesie recyklingu tworzywo rPET trafia na rynek w Polsce, a także do krajów UE – m.in. do Niemiec, Czech i Belgii. W maju br. Alpla uruchomiła w swoim zakładzie w Radomsku dodatkową linię wytwarzania rPET. W rezultacie wydajność produkcji wysokiej jakości rPET w tej fabryce wzrośnie z 15 tys. do 30 tys. ton rocznie. By uzyskać taką ilość materiału, trzeba przetworzyć około 1,7 mld zużytych butelek. Tworzywo rPET z zakładu PRT Radomsko może być stosowane do produkcji opakowań do żywności i jest w dużej mierze wykorzystywane w branży napojowej.

Z kolei Żywiec Zdrój wprowadził butelkę wyprodukowaną w całości z tworzywa PET z recyklingu. Zastosowanie w 100%  przetworzonego surowca PET w nowej butelce pozwoliło na zredukowanie zużycia ropy naftowej i ograniczenie emisji CO2 aż o 45%. To kolejny krok w kierunku realizacji zobowiązania środowiskowego firmy ogłoszonego podczas ostatniego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Zgodnie z nim już w 2020 r. taka sama ilość plastiku, jaką firma wprowadzi na rynek, zostanie zebrana i poddana recyklingowi. Dzięki temu surowiec będzie mógł zostać ponownie wykorzystany do produkcji kolejnych przedmiotów, w tym następnych butelek. 

Żywiec Zdrój razem z partnerami działa na rzecz zwiększenia zbiórki i recyklingu plastikowych opakowań, by w 2025 r. przekroczyć 90% recyklingu butelek PET w Polsce. Firma zapowiada kolejne działania dążące do wielokrotnego wykorzystania tworzywa PET, by móc ograniczać ilość pierwotnego plastiku wprowadzanego na rynek. 

Alior Bank otworzył pierwszą placówkę w nowym stylu, która może być manifestem w obronie środowiska. Wnętrze warszawskiego oddziału tego banku wykończono materiałami w 90% pochodzącymi z recyklingu, głównie z butelek PET i opakowań po jogurtach. Na klientów czeka kawa i herbata z ekologicznych upraw oraz filtrowana kranówka, dla wybrednych także z bąbelkami. Napoje są serwowane w biodegradowalnych kubkach, a drewno zdobiące wnętrze pochodzi z szybko rosnących roślin. Stworzenie ekologicznej placówki kosztuje o kilkanaście procent więcej niż standardowej. Ile dokładnie, tego bank nie ujawnia. Przekonuje natomiast, że to dobra inwestycja.

Co na koniec?

Jeśli prowadzi się odpowiednią gospodarkę surowcową i prawidłowo zagospodarowuje się odpady z PET, wtedy jest on przyjazny środowisku. 

Od kilku lat w Europie odnotowuje się sukcesywny wzrost recyklingu PET. Mimo iż często produkty uzyskane z recyklingu mają gorsze własności, to akurat PET otrzymany z surowców wtórnych może konkurować nawet z tworzywami konstrukcyjnymi takimi jak poliamidy, poliwęglany czy poliacetale.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety tego produktu, jego szerokie zastosowanie, łatwość obróbki i niewysoki koszt oraz fakt, iż jest on łatwo dostępny na rynku możemy stwierdzić, że jest on ekosurowcem i często nie ma dla niego konkurencji podczas doboru materiału. Zakres zastosowań PET z recyklingu jest bardzo szeroki. Płatki lub regranulat mogą stanowić surowiec do produkcji wielu wyrobów, takich jak folie, opakowania, taśmy, włókna, przędze poliestrowe, włókniny czy płyty budowlane.

Jedną z najskuteczniejszych metod dbałości o środowisko jest odpowiednia zbiórka i segregacja odpadów, a następnie recykling. Dlatego też wprowadzenie systemu kaucyjnego, chociaż wiąże się z dużymi kosztami na starcie, to w długiej perspektywie przynieść może realne korzyści – nie tylko finansowe, ale przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska. Globalne raporty o poziomie degradacji planety oraz zmianach klimatu to ostatni dzwonek na to, abyśmy już dziś zaczęli intensywnie rozwijać model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Marta Lenartowicz