Polietylen dużej gęstości od Basell Orlen

Polietylen dużej gęstości od Basell Orlen
Polietylen dużej gęstości Hostalen ACP firmy Basell Orlen Polyolefins to tworzywo wykorzystywane do produkcji małych butelek i kanistrów o pojemności do 5 litrów, które wytwarzane są metodą wytłaczania z rozdmuchem. Firma posiada obecnie w swojej ofercie duży asortyment innowacyjnych gatunków HDPE o szerokim rozkładzie masy cząsteczkowej (tzw. gatunki multimodalne): Hostalen ACP 5231 D, Hostalen ACP 5831 D oraz Hostalen ACP 6031 D.

Spośród wymienionych gatunków Hostalen ACP 5231 D odznacza się najwyższą odpornością na środowiskową korozję naprężeniową. Wartość parametru ESCR - zgodnie ze standardem ASTM D 1693 wynosi 1200 godz. Jest to najwyższa odporność na korozję naprężeniową spośród wszystkich gatunków HDPE oferowanych na rynku w tej klasie zastosowań.

Przy produkcji butelek i kanistrów istotnymi parametrami są: sztywność, odporność na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR) oraz odporność chemiczna. Gatunki Hostalen ACP oprócz tych cech wykazują również właściwą wysoką udarność w obniżonych temperaturach. Gatunki te charakteryzują się też odpowiednio dobranym stosunkiem sztywności do odporności na korozję naprężeniową. Umożliwia to uzyskanie oszczędności materiału nawet do 15% w stosunku do gatunków unimodalnych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych wyrobu gotowego przy produkcji butelek o prostych kształtach. Przy produkcji pojemników z uchwytem oszczędności mogą wynosić nawet do 10%. Zmniejszenie masy wytłaczanego polimeru pozwala także na skrócenie czasu cyklu oraz oszczędność energii elektrycznej w procesie wytłaczania - w konsekwencji przetwórca może zwiększyć produktywność i wytwarzać większą liczbę opakowań w jednostce czasu.

Typowe zastosowania gatunków Hostalen ACP to między innymi: butelki na kosmetyki i do płynów do higieny osobistej, butelki do detergentów, butelki i kanistry wielowarstwowe, zabawki, kanistry na olej mineralny i detale techniczne.