Polimery cyrkularne CirculenRecover w ofercie BOPS

Polimery cyrkularne CirculenRecover…

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) realizując potrzeby i wymagania Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w swojej ofercie handlowej posiada innowacyjne gatunki cyrkularne. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Grupę LyondellBasell w zakresie polimerów cyrkularnych o nazwie Circulen, które są produkowane w Europe Zachodniej, a na polskim rynku są oferowane właśnie poprzez BOPS.

Circulen – TAK dla klimatu

Redukcja odpadów z tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz minimalizowanie śladu węglowego dzięki wykorzystaniu surowców ze źródeł odnawialnych to podstawowe kierunki, które są kluczowe dla osiągniecia celów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest jednym z największych wyzwań, przed którymi obecnie stoi świat. Szerokie rozwiązania w zakresie polimerów cyrkularnych stworzone pod wspólną marką Circulen bez wątpienia przyczynią się do ograniczenia zmian klimatycznych i przybliżą nas także do osiągnięcia neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

CirculenRecover – wysoka jakość i powtarzalność

Jedną z grup w portfolio nowych produktów Circulen jest CirculenRecover. To gatunki, które są wytwarzane z odpadów pokonsumenckich z wyrobów pochodzenia HDPE i PP w procesie recyklingu mechanicznego.

Dotychczas polimery z recyklingu mechanicznego były kojarzone z zastosowaniami końcowymi, często o mniejszej trwałości lub gorszej jakości. Gatunki CirculenRecover są produkowane ze starannie posortowanych i oczyszczonych odpadów – zawierają co najmniej 98% recyklatu, który pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Dlatego, charakteryzują się one wysoką jakością oraz dużą spójnością i powtarzalnością pomiędzy poszczególnymi partiami. Przetwarzając odpady pokonsumenckie z tworzyw sztucznych można osiągnąć niższy ślad węglowy ze względu na najkrótszą pętlę obiegu dla recyklingu.

W BOPS dostępne gatunki CirculenRecover obejmują polietylen dużej gęstości (HDPE) do wytłaczania i PP do wtryskiwania. Są one dostępne w dwóch podstawowych kolorach – jasnym (typu: kość słoniowa) i szarym. Jak pokazują doświadczenia klientów BOPS, gatunki w kolorze jasnym są chętniej wybierane ze względu na szeroką
paletę kolorów możliwych do uzyskania po ich wybarwieniu.

Szeroki wachlarz zastosowań CirculenRecover

CirculenRecover HD

Gatunki CirculenRecover HD są przeznaczone do wytłaczania, m.in. na rury osłonowe, płyty i profile. Stosuje się je do produkcji małych opakowań sztywnych, takich jak butelki i kanistry o pojemności do 5 litrów, np. na chemię gospodarczą i przemysłową, detergenty oraz oleje mineralne dla motoryzacji (w tym także z oznaczeniem EU Ecolabel). Dodatkowo, w wersji CirculenRecover HD Plus gatunki te zawierają dodatek wyrównujący (neutralizujący) zapach.

CirculenRecover PP

Gatunki CirculenRecover PP wykazują właściwości kopolimerów udarowych, chociaż mogą zawierać w mieszaninie pewną ilość PP random, a w niektórych przypadkach PP homo w zależności od dostępnego wsadu.

W zależności od wymagań przetwórczych, BOPS ma w swojej ofercie gatunki o zróżnicowanym stopniu płynności w stanie stopionym, takie jak: 15-16 g/10’ (seria „P”), ok. 20 i 35 g/10’; (seria „R” i „S”), a także 50 i 70 g/10’ (seria „T” i „U”). Te ostatnie przeznaczone są do szybkiego wtryskiwania wyrobów cienkościennych.

Tworzywa CirculenRecover PP są proponowane do wtryskiwania różnego rodzaju opakowań sztywnych, np. takich jak: wiaderka na farbę i chemię budowlaną, zakrętki i zamknięcia zawiasowe dla chemii gospodarczej itp. W przypadku zamknięć dla chemii gospodarczej gatunki te, zapewniają utrzymanie tej samej wydajności, a nawet możliwe jest skrócenie czasu cyklu w porównaniu do gatunków referencyjnych PP homo ogólnego przeznaczenia – przykładowo, zamknięcia zawiasowe wytrzymują nawet 30 tys. cykli. CirculenRecover PP stosuje się także do produkcji pojemników cylindrycznych, akcesoriów meblarskich, skrzynek i skrzyni ogrodowych. Mogą być też użyte
do kompoundingu.

Dwa inne gatunki CirculenRecover: PP189P Grey i PP249S Grey charakteryzują się bardzo dobrą udarnością w temperaturze ujemnej – w tym aspekcie nadają się na wymagające wyroby, takie jak: skrzynki transportowe, walizki, skrzynki narzędziowe lub inne wyroby o dużej udarności.

Gatunki CirculenRecover podobnie jak i inne poliolefiny z recyklingu mechanicznego nie są przeznaczone do ściśle regulowanych zastosowań, w tym do kontaktu z żywnością, kontaktu z wodą pitną, zastosowań medycznych i farmaceutycznych.


Rodzaj polimeru Nazwa gatunku Gęstość g/cm3 MFR*(g/10min) Moduł sztywności, MPa Udarność Charpy z karbem @ 23oC, kJ/m2 FNCT (6,0 MPa, 2% Arkopal N100,50oC), h Typowe zastosowania
HDPE CirculenRecover
HD5404 Grey
0,954 0,4 1100 2,2** 6 Rury osłonowe i drenażowe, płyty i profile
HDPE CirculenRecover
HD5603 Ivory/Grey
0,956 0,4 1200 2,5** 8 Butelki i pojemniki do 5l na chemię gospodarczą i przemysłową, płyty i profile
HDPE CirculenRecover
HD5603 Ivory/ Grey Plus
0,956 0,4 1200 2,5** 8 Butelki i pojemniki do 5l na chemię gospodarczą i przemysłową, płyty i profile
PP CriculenRecover 
PP300P Ivory/ Grey
0,915 16 1300 6,5 - Pojemniki, wiaderka, skrzynki, art. meblarskie, zamknięcia
PP CirculenRecover
PP30R Ivory/ Grey
0,915 21 1250 6 - Pojemniki, wiaderka, skrzynki, art. meblarskie, zamknięcia
PP CirculenRecover
PP300S Ivory/ Grey
0,915 35 1150 6 - Skrzynki, pudełka, wiaderka, zamknięcia, kompounding
PP CirculenRecover
PP300T Ivory/ Grey
0,915 50 1150 5 - Duże pojemniki, pudełka, kompounding
PP CirculenRecover
PP300U Ivory/ Grey
0,915 70 1250 5 - Duże pojemniki, pudełka, kosze, skrzynie, etui DVD, kompunding
PP CirculenRecover
PP249S Grey
0,922 28 850 >40 - Pojemniki, skrzynki, wiaderka, wyroby meblarskie o bardzo dobrej udarności w niskiej temperaturze
PP CirculenRecover
PP189P Grey
0,915 15 800 >30 - Pojemniki, skrzynki, wiaderka, wyroby meblarskie o bardzo dobrej udarności w niskiej temperaturze

*MFR – warunki: @ 190oC/2,16 kg dla HDPE oraz @ 230oC/2,16 kg dla PP; **Udarność Charpy z karbem @ -30oC