Produkcja recyklatów w Europie przekroczyła 8 mln ton w 2021

Produkcja recyklatów w Europie…

Recykling mechaniczny tworzyw sztucznych w Europie przekroczył 8 milionów ton w 2021 roku, pomimo braku bezpieczeństwa surowcowego spowodowanego pandemią koronawirusa.

Branża recyklingu tworzyw sztucznych jest wyjątkowo złożonym sektorem, który musi dynamicznie reagować na zmieniające się warunki działania. Nowe przepisy i cele dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych oraz wykorzystania recyklatów zmieniają sposób działania całej branży tworzyw sztucznych. Branża recyklingu mechanicznego tworzyw sztucznych stała się zatem centralnym punktem inwestycji, przejęć i ekspansji.

Mimo, że ilość tworzyw sztucznych trafiających co roku do strumienia odpadów robi wrażenie (według szacunków brytyjskiej firmy konsultingowej AMI w 2021 roku było to 35,6 mln ton), nie należy traktować dostępności tych surowców jako oczywistości. Duża część odpadów nadal nie jest poddawana recyklingowi lub "gubi się" na etapie sortowania i finalnie trafia na składowiska lub do zakładów termicznego przekształcania odpadów. Surowce te są zatem zasobem ograniczonym, charakteryzującym się sporymi wahaniami cen, zmienną jakością i podażą.

W roku 2021 produkcja recyklatów tworzyw sztucznych wyniosła 8,2 mln ton i przewiduje się, że do roku 2030 będzie rosła w tempie 5,6% rocznie. Jednak aby umieścić tę ilość w odpowiednim kontekście, należy rozpatrywać ją w odniesieniu do wspomnianych wcześniej 35,6 milionów ton tworzyw sztucznych, które trafiły do strumienia odpadów w ubiegłym roku roku. Oznacza to, że Europa osiągnęła ogólny wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych na poziomie 23,1%, który jest znacznie niższy od oczekiwań.

ami-european-plastic-recycling-rate-2021-2

Pandemia koronawirusa miała wpływ zarówno na ilość odpadów zbieranych do recyklingu, jak i na jednoczesne zmniejszenie zapotrzebowania na recyklat, ponieważ fabryki ogłaszały przestoje lub ograniczały produkcję. Jednak nie wydaje się, aby skutki pandemii były długotrwałe, ponieważ branża w zasadzie odbiła się od dna.

AMI przewiduje, że do roku 2030 zwiększy się wykorzystanie recyklatów w aplikacjach, w których do tej pory stosowano ich znikome ilości, szczególnie w Europie Zachodniej. Zastosowania recyklatów stają się coraz bardziej zróżnicowane, a zdolność absorpcji tworzyw z recyklingu w bardziej wymagających technologicznie obszarach również wzrasta, tworząc wartość dodaną dla przemysłu. AMI oczekuje, że w najbliższych latach zwiększona produkcja rPP i rPS nadających się do kontaktu z żywnością doprowadzi do powstania systemów obiegu zamkniętego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku rPET.  

AMI opracowało drugą edycję raportu "Recykling mechaniczny tworzyw sztucznych 2022", która przedstawia szczegółowy obraz rynku recyklingu mechanicznego, analizując bilans podaży i popytu oraz ocenę bieżącej produkcji w poszczególnych krajach. Raport zawiera kompleksową ocenę ilościową obecnej sytuacji w branży, przegląd zastosowań końcowych recyklatów oraz analizę ich potencjalnego wykorzystania w przyszłości, a także prognozuje w jakim kierunku będzie zmierzał w przyszłości ten istotny sektor przemysłu tworzyw sztucznych.

Źródło: AMI