Przemysł europejski domaga się ambitnej strategii przemysłowej UE

Przemysł europejski domaga…

Industry4Europe, koalicja 149 stowarzyszeń branżowych reprezentujących zróżnicowaną bazę przemysłową UE, opublikowała 26 listopada br. wspólny dokument "Długoterminowa strategia na rzecz przyszłości przemysłu europejskiego: od słów do czynów". Poprzez zalecenia międzysektorowe koalicja Industry4Europe chce wnieść swój wkład w przyszłą strategię przemysłową UE.

Dokument przedstawia konkretne propozycje dotyczące polityki przemysłowej w siedmiu priorytetowych dziedzinach:

  • przyjazne dla przedsiębiorstw otoczenie polityczne,
  • zrównoważony rozwój w centrum działalności gospodarczej,
  • podnoszenie kwalifikacji i szkolenia,
  • intensyfikacja badań i innowacji,
  • inwestycje i lepszy dostęp do finansowania,
  • wzmocnienie jednolitego rynku europejskiego,
  • intensyfikacja wymiany handlowej na rynkach międzynarodowych 

 149 organizacji branżowych wchodzących w skład Industry4Europe jednomyślnie wezwało do opracowania ambitnej i długoterminowej strategii przemysłowej UE, która ma pomóc Europie pozostać ośrodkiem wiodącego oraz innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu, zapewniającego wysokiej jakości miejsca pracy i przynoszącego korzyści wszystkim Europejczykom.

- Dzięki wykwalifikowanej sile roboczej i globalnej reputacji w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju nasz przemysł ma zasadnicze znaczenie dla Europy i jej dobrobytu - powiedział Philippe Citroën, koordynator koalicji Industry4Europe. - Unia Europejska potrzebuje teraz ambitnej strategii przemysłowej, aby móc konkurować z innymi regionami świata, które już teraz plasują przemysł na samym szczycie swoich celów politycznych. Istotnym jest, aby horyzontalna, spójna i ukierunkowana polityka przemysłowa wspierała kręgosłup gospodarki europejskiej i chroniła obywateli oraz środowisko naturalne na świecie.

Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, która od 1 grudnia przejmie obowiązki Jean-Claude'a Junckera, jasno określiła, że podczas swojej kadencji  "przedstawi swój plan na rzecz gospodarki gotowej na przyszłość oraz nową strategię przemysłową". Koalicja Industry4Europe z zadowoleniem przyjęła te zapewnienia i ma nadzieję, że te wytyczne znajdą centralne miejsce w każdej ze strategii przemysłowych opracowywanych  w przyszłości przez instytucje unijne.

Koalicja Industry4Europe oczekuje zatem na współpracę ze wszystkimi decydentami politycznymi - w szczególności z wiceprzewodniczącymi Valdisem Dombrovskisem i Margrethe Vestager oraz komisarzem Thierry'm Bretonem - w celu omówienia i wdrożenia tak ambitnej i bardzo potrzebnej strategii przemysłowej UE.

Cały tekst dokumentu: "A long-term strategy for Europe’s industrial future: from words to action" znajduje się tutaj.

JL