Przemysł tworzyw sztucznych w Turcji nadal rośnie

Przemysł tworzyw sztucznych… Przemysł tworzyw sztucznych, będący siłą napędową tureckiej gospodarki, kontynuował swój wzrost w pierwszej połowie 2018 roku. Według danych opublikowanych przez organizację branżową Turkish Plastics Foundation (PAGEV), produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych wzrosła o 7,2% do poziomu 5 milionów ton, podczas gdy jej wartość zwiększyła się o 9,3% do wartości 19,4 miliarda dolarów w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Największy udział w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych miały opakowania - 2,2 mln ton, oraz materiały dla budownictwa - 1,1 mln ton. Według raportu PAGEV całkowita produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych wzrośnie o 5% do końca 2018 roku i osiągnie 38,8 mld dolarów.

Eksport nadal rośnie

Przemysł tworzyw sztucznych utrzymał silną pozycję eksportową w pierwszej połowie roku. Wielkość eksportu wyrobów z tworzyw sztucznych wzrosła o 7,3% do poziomu 856 tys. ton, zaś wartość eksportu osiągnęła poziom 2,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o 12,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W okresie styczeń-marzec do najważniejszych, z ponad 200 kierunków eksportu tureckiej branży tworzyw sztucznych należały: Irak, Niemcy, Wielka Brytania, Izrael i Francja. Przewiduje się, że bezpośredni eksport wyrobów z tworzyw sztucznych wzrośnie o 4,8% , do poziomu 1,7 mld ton, zaś jego wartość osiągnie 4,7 mld dolarów (wzrost o 8,4%).

Wzrost sprzedaży krajowej w pierwszym półroczu 2018

W pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku, krajowa konsumpcja wyrobów z tworzyw sztucznych wzrosła o 8,5% do wartości 18,6 mld dolarów i wyniosła 4,5 mld ton, co oznacza wzrost o 7,1% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017. Około 2 mln ton z 4,5 mln ton zużytych na rynku krajowym zostało pośrednio wyeksportowane w postaci produktów gotowych i półproduktów przez przemysł motoryzacyjny, opakowaniowy, budowlany i elektroniczny. Pozostałe 2,5 mln ton zostało bezpośrednio wykorzystane przez konsumentów na rynku wewnętrznym.

Inwestycje kontynuowane pomimo spowolnienia gospodarczego

W pierwszej połowie 2018 roku przemysł tworzyw sztucznych zainwestował 526 milionów dolarów w maszyny i urządzenia. W kwocie tej urządzenia do formowania wtryskowego stanowią 19%, maszyny i urządzenia do wytłaczania 16%, zaś urządzenia do termoformowania 6%. Oczekuje się, że łączne inwestycje w sprzęt wzrosną o 13% w porównaniu z 2017 r. i do końca roku osiągną 1 miliard dolarów.

Wzrost eksportu produktów gotowych

Według raportu PAGEV, w pierwszej połowie 2018 roku na rynek turecki trafiło 3,8 mln ton tworzyw sztucznych z importu o wartości 5,7 mld dolarów. Krajowa produkcja surowców wyniosła w tym samym okresie około 5,07 mln ton. Podczas gdy wskaźnik importu surowców był wysoki, w przypadku wyrobów gotowych było odwrotnie. Nadwyżka w handlu zagranicznym produktami gotowymi nadal rosła w pierwszej połowie 2018 roku. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, wzrosła o 8,3% do poziomu 539 tys. ton, a wartość wyniosła 793 mln dolarów (wzrost o 29,6%).