Raport o cyfryzacji w UE. Polska daleko w rankingu

Raport o cyfryzacji w UE.… The Center for Data Innovation, think tank zajmujący się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną, wydał raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie mamy powodów do świętowania. Największymi korzyściami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z dostępu i analizy cyfrowych informacji cieszą się Dania, Finlandia i Holandia. Polskę wyprzedziły dużo mniejsze kraje jak Słowacja, Litwa i Łotwa. W ogólnym rankingu obejmującym 28 państw zajęliśmy dopiero 20. miejsce. Ostatnie pozycje przypadły Węgrom, Bułgarii i Cyprowi.

Nowe sposoby korzystania z danych zmieniają Stary Kontynent - piszą autorzy raportu „The State of Data Innovation in the EU”. W 2016 r. miały one wzmocnić europejską gospodarkę o 300 miliardów euro, czyli około 2 proc. produktu krajowego brutto, a do 2020 r. rynek napędzanych danymi innowacji ma generować już 600 miliardów euro rocznie. Zdaniem „The Center for Data Innovation”, think tanku odpowiedzialnego za przygotowanie raportu, nowoczesne rozwiązania IT przeznaczone do gromadzenia i przetwarzania cyfrowych informacji przyczyniają się m.in. do bardziej elastycznych rządów, wyższej jakości opieki zdrowotnej i zwiększonego bezpieczeństwa miast.

Członkowie organizacji, Nick Wallace i Daniel Castro zaznaczają, że liderów cyfryzacji od państw, które znajdują się w jej początkowym stadium dzieli spora przepaść. W opracowanych przez nich raporcie znalazł się ogólny ranking podsumowujący dokonania krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze przetwarzania cyfrowych informacji. Jego wynik jest sumą aż 32 różnych wartości i obejmuj takie dziedziny, jak Internet Rzeczy, systemy klasy e-government, dostęp do szerokopasmowego internetu w domach i przedsiębiorstwach, Big Data, wykorzystanie danych przez firmy z branży e-commerce, a nawet dostęp do informacji publicznej i edukacja.

W czołówce rankingu znalazły się kolejno Dania, Finlandia i Holandia, a po piętach depczą im Szwecja i Wielka Brytania. Polska uplasowała się dopiero na 20. miejscu zaraz po Słowacji, Litwie i Łotwie. Sporym zaskoczeniem może być fakt, że w tym wyścigu wyprzedziliśmy Włochy i Czechy. Ostatnie miejsca w zestawieniu zajęły kolejno Węgry, Bułgaria i wreszcie Cypr.

Kierunek na dane

Cyfryzacja jest dziś jednym z głównych motorów rozwoju gospodarczego i należy dołożyć wszelkich starań, by wspierać jej postęp w polskich przedsiębiorstwach. Takiego zdania jest m.in. Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies, polskiego lidera Big Data marketingu, do którego należy jedna z największych hurtowni danych na świecie. Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, która opracowała m. in. autorską technologię UnBlock, pozwalającą na emitowanie reklam internetowych, pomimo zainstalowanego oprogramowania typu AdBlock. UnBlock autorstwa Cloud Technologies otrzymał już wstępną ochronę patentową Urzędu Patentowego RP.

- Firmy, które nie utworzą skutecznych kanałów przepływu cyfrowych informacji i nie nauczą się ich monetyzować podlegać będą coraz większej marginalizacji, a niektóre z nich mogą nawet zniknąć z rynku. Cyfryzacji nie da się zatrzymać. Potrzeba jednak pomysłu na to, jak przyspieszyć ten proces w kluczowych sektorach naszej gospodarki - zauważa Prajsnar.

Zapytany o miejsce Polski w rankingu „The State of Data Innovation in the EU” odpowiada, że 20 pozycja nie jest powodem do wstydu, lecz znakiem ostrzegawczym.

Czytaj więcej:
Analiza 397
Badania 235
Internet 107