Recykling - kiedy odpady zmieniają się w zasoby

- Rynek opakowań ma przyszłość, a co z recyklingiem odpadów?

Jak wynika z tegorocznego raportu firmy Equity Advisors rynek opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld złotych i rośnie dwa razy szybciej niż w pozostałych krajach EU w tempie 7% rocznie. Ten sam raport szacuje, że do 2020 r. rynek opakowań w naszym kraju będzie wynosił aż 46 mld złotych. Jednocześnie to właśnie w 2020 r. Polska będzie musiała poddać recyklingowi minimum 50% wytworzonych odpadów komunalnych.

Wiele produktów służy nam dziesiątki lat, ale opakowania są nam przydatne bardzo krótko, gdyż mają na celu jedynie zabezpieczenie produktów na czas ich transportu i użytkowania.

Niestety ogromna większość tych opakowań po zużyciu trafia na wysypiska śmieci. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r. poziom recyklingu 4 głównych frakcji odpadów wyniósł zaledwie 26%.

Uważamy, iż wielkim osiągnięciem jest nowe rozporządzenie które weszło w życie 1 lipca 2017 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z efektów tego rozporządzenia jest konieczność wyodrębnienia brązowego pojemnika na odpady ulegające biodegradacji. Należy podkreślić, że zanieczyszczenia organiczne odpadów opakowaniowych są największą barierą dla recyklingu tych materiałów. Aby odpady były cennym surowcem muszą być jak najlepiej przygotowane do recyklingu, a rozkładające się odpady organiczne i ich silny zapach mają negatywny wpływ na jakość gotowych surowców wtórnych wracających do obiegu.

- Jak sfinansować recykling i selektywną zbiórkę, aby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?

Branża recyklingu stoi na stanowisku, ze dyskusja na temat dopłat do recyklingu i selektywnej zbiórki jest podstawą do zwiększania poziomów recyklingu w Polsce.

Stawki oferowane w 2017 r przez organizacje odzysku za potwierdzenie recyklingu (DPR) frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych wynoszą ok. 5 zł za 1000 kg. W przypadku popularnej butelki PET jest to kwota 5 zł za równowartość 32000 butelek.

Przy spadającej cenie surowców pierwotnych i bez wsparcia finansowego recykling odpadów w Polsce staje się nieopłacalny.

Na rynku jest wiele różnych strumieni odpadów, jedne maja wartość i nadają się do recyklingu już po ich selektywnym zebraniu a inne wymagają dodatkowego sortowania, oczyszczenia lub nawet chemicznej modyfikacji. To natomiast wymaga inwestowania w nowe, innowacyjne technologie. Wszystkie wymienione oraz inne, istotne problemy branży poruszymy na zbliżającej się konferencji pt. “Recykling, Opakowania, Innowacje”, która odbędzie się w Warszawie 26.09.2017 r.

- Dziękuję za rozmowę.

plakat konferencji