Rośnie światowy rynek polistyrenu

Rośnie światowy rynek polistyrenu
Polistyren należy do grupy najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. O jego znaczeniu świadczą nie tylko różnorodne zastosowania produktów wykonanych z tego tworzywa, lecz także liczby - według szacunków agencji Ceresana w 2020 roku rynek polistyrenu będzie generować przychody w wysokości 26 mld dolarów.

Niemal połowa światowej produkcji polistyrenu jest zużywana przez przetwórców azjatyckich. To obecnie najważniejszy rynek sprzedaży tworzywa, na dalszych miejscach plasują się Ameryka Północna i Europa Zachodnia. Według szacunków, zapotrzebowanie ze strony przetwórców z Azji będzie wciąż rosło kosztem rynków nasyconych. Kraje rozwijające się korzystają przy tym z ciągłego wzrostu przy umiarkowanym wzroście liczebności populacji. Chociaż jednak rejon Azji i Pacyfiku będzie największym światowym konsumentem, to niezłe tempo wzrostu będzie zauważalne w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i Ameryce Południowej.

W poprzednich latach wykorzystanie mocy produkcyjnych fabryk polistyrenu sięgało jedynie 75 proc., czego efektem było podejmowanie działań restrukturyzacyjnych. Uprzemysłowione kraje Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Japonii i Korei Południowej odpowiedziały na ten problem poprzez ograniczenie produkcji i skoncentrowanie się na rynkach wschodzących.

W chwili obecnej producenci są bardziej zorientowani na uzyskanie odpowiedniej jakości produktów aniżeli na wielkości produkcji. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na poprawę ważnych właściwości polistyrenu, co mogłoby pozwolić na rozszerzenie zakresu stosowania.

- Aby zaspokoić rosnące światowe zapotrzebowanie na polistyren, wielkość produkcji musi znów wzrosnąć - mówi Oliver Kutsch z agencji Ceresana. - Przewidujemy, że do 2020 roku światowa produkcja wzrośnie o ok. 700 tys. ton.

Analitycy agencji wskazują jednocześnie, że ponad 90 proc. nowych mocy produkcyjnych powstanie w Azji.

W ciągu nadchodzących ośmiu lat Ceresana przewiduje najwyższy wzrost zużycia polistyrenu - o 2,8 proc. rocznie - w branży elektrycznej i elektronicznej. W 2020 roku ten segment będzie odpowiadał za zużycie jednej trzeciej światowej produkcji PS. Nieco tylko mniej dynamiczny będzie wzrost zużycia w segmencie opakowaniowym.