Rozmowa z Grzegorzem Rytko, dyrektorem PlasticsEurope Polska


Jakie są perspektywy na najbliższe lata dla tej branży?
Oczekiwany jest dalszy rozwój i wzrost potencjału produkcyjnego i wartości produkcji. Rola i znaczenie tworzyw sztucznych, a tym samym całej branży będzie rosła, a unikalne właściwości i możliwości zastosowań będą dodatkowo stymulować jej rozwój.

Wymogi wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oszczędności w zużyciu energii w procesie produkcji, a także okresie eksploatacji wyrobów będą w pewnym sensie nawet samoistnie promować te materiały, świadomie wybierane jako najbardziej odpowiednie i konkurencyjne.

W porównaniu do bardziej zaawansowanych krajów europejskich, zużycie tworzyw sztucznych na 1 mieszkańca jest w dalszym ciągu znacznie niższe, a trend wzrostu zużycia jest nieodzownie związany z dynamicznym rozwojem gospodarki kraju.

PlasticsEurope Polska i Parlament Młodzieży

Jak Pana zdaniem polska branża przetwórców tworzyw sztucznych wygląda na tle swoich europejskich odpowiedników?
Wydaje się, że największa potencjalne możliwości rozwoju związane są z rozwojem innowacyjności pozwalającej na wykorzystanie unikalnych możliwości związanych z nowymi materiałami. A siłą napędową branży, stymulującą jej innowacyjność są niewątpliwie wymogi użytkowe nowoczesnych wyrobów.

Dla producentów oznacza to między innymi wprowadzanie udoskonalonych materiałów, a dla przetwórców doskonalenie technologii przetwórstwa. Organizacje reprezentujące producentów i przetwórców współpracują ze sobą - cyklicznie odbywają się spotkania dla ustalenia zakresu wspólnych działań.

Czego, odnośnie działalności PlasticsEurope Polska, można się spodziewać w najbliższych miesiącach i latach? Jaką pozycję chcecie Państwo zdobyć w polskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych?
W długoterminowej działalności stowarzyszenia koncentrujemy się na takich sferach priorytetowych jak: oszczędność energii i ochrona klimatu, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika.

W oparciu o te założenia planujemy nasza roczną działalność. Za nami Dni Recyklingu i targi Plastpol, przed nami na jesieni finał Parlamentu Młodzieży w Brukseli, Sprzątanie Świata, konferencje techniczne, targi POLEKO. Planujemy intensyfikację także obecności PlasticsEurope Polska w mediach.

Spodziewamy się osiągnąć status organizacji, której głos we wszystkich sprawach dotyczącej przemysłu tworzyw sztucznych będzie głosem uwzględnianym przez organy administracyjne i ustawodawcze naszego kraju. Członkowie naszej organizacji poprzez aktywne uczestnictwo w komitetach technicznych, realizowanych projektach i kampaniach stowarzyszenia uczestniczą w kształtowaniu odpowiednich warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi branży. Chcemy także działać na rzecz integracji branży - współpraca przetwórców i producentów oraz nawiązanie bliższych kontaktów z branżą producentów maszyn i wyposażenia, to nasze zamierzenia.