Rozmowa z Grzegorzem Rytko, dyrektorem PlasticsEurope Polska


Za nami targi Plastpol w Kielcach. Największa w Polsce impreza dla branży tworzyw sztucznych. Jakie są Pańskie spostrzeżenia, płynące z tegorocznego Plastpolu?
Uważamy, że znaczenie targów Plastpol jako jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez targowych w branży tworzyw sztucznych w Europie centralnej zostało potwierdzone. Z naszego punktu widzenia podkreślić należy aktywne uczestnictwo firm członkowskich naszego stowarzyszenia. Większość z nich prezentowało swoje wyroby na swoich stoiskach - kilka firm znalazło się w gronie nagrodzonych przez organizatorów wyróżnieniami i medalami.

W trakcie wizyt i rozmów z uczestnikami targów podkreślano pozytywno ocenę tej imprezy, jako miejsca gromadzącego przez kilka dni wszystkich udziałowców branży. Wydaje się, że przyszłość tej imprezy jest niezagrożona jakkolwiek pojawiały się głosy, że może warto byłoby zmniejszyć częstotliwość do np. raz na dwa lata.

Nasza obecność na tego typu imprezach koncentruje się na promowaniu roli i znaczenia tworzyw sztucznych we współczesnym świecie - związane z ich unikalnymi właściwościami, umożliwiającymi osiągnięcie tego, co byłoby nieosiągalne bez ich zastosowania.

W tej chwili dużo się mówi o wycofywaniu z użycia wielu rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych. Jednocześnie producenci zwracają uwagę na potrzebę zorganizowanego przekonywania opinii publicznej, że tego typu opakowania to nie tak wielkie zagrożenie dla środowiska, jak się to przedstawia. Co w tej materii może zrobić PlasticsEurope Polska? Czy w ogóle będzie włączał się w jakieś działania związane z tym zagadnieniem?
Uważam, że jest wręcz przeciwnie. Trend systematycznie rosnącego udziału tworzyw sztucznych jako materiału do produkcji opakowań będzie utrzymany. Istnieje wiele opartych na faktach danych, które potwierdzają korzyści wynikające ze stosowania tego materiału do produkcji opakowań, jak bezpieczeństwo użytkowania, ich wszechstronność zastosowania czy wreszcie niższe koszty transportu opakowanych towarów.

Natomiast bezsprzecznie należy w sposób ciągły informować opinię publiczną, aby zmienić mylne przekonania funkcjonujące w obiegowych opiniach i pokazać zalety stosowania tworzyw sztucznych w kontekście korzyści dla środowiska.

Kto z nas wie, że gdyby w opakowaniach zastąpić tworzywa sztuczne alternatywnymi materiałami, to masa opakowania wzrosłaby czterokrotnie, zużycie energii podczas produkcji byłoby 1,5 raza większe, a koszty produkcji uległyby podwojeniu. Albo że dzięki stosowaniu toreb z tworzyw sztucznych zmniejsza się emisję gazów cieplarnianych o 60 proc. w porównaniu do powstającej w przypadku toreb papierowych, które w procesie kompostowania wydzielają metan i dużą ilość gazów cieplarnianych.

Jeszcze jeden przykład: przy produkcji toreb z tworzyw sztucznych zużywa się o 96 proc. mniej wody, niż przy do produkcji toreb papierowych, o 40 proc. mniej energii oraz wytwarza o 80 proc. mniej odpadów stałych. Z kolei podczas recyklingu tworzyw sztucznych zużywa się o 91 proc. mniej energii niż przy recyklingu papieru.

PlasticsEurope zachowuje aktywną postawę zarówno poprzez publikacje i dystrybucję materiałów informacyjnych, organizację spotkań zainteresowanych stron, jak i działania edukacyjne.

Dziękujemy za rozmowę