Rozmowa z Grzegorzem Rytko, dyrektorem PlasticsEurope Polska

Rozmowa z Grzegorzem Rytko… PlasticsEurope Polska jest fundacją reprezentującą producentów tworzyw sztucznych w Polsce. Zrzesza ponad 20 firm, największych podmiotów na krajowych rynku tworzyw sztucznych. Stanowi część europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope, działającego w Europie Centralnej z siedzibą we Frankfurcie. Jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych. Prezentujemy rozmowę z Grzegorzem Rytko, dyrektorem PlasticsEurope Polska.
Opowiada on o celach działaniach PEP, analizuje polski rynek tworzyw sztucznych, wskazuje zalety sięgania po tworzywa w szeregu aplikacji. - Polski przemysł producentów i przetwórców tworzyw sztucznych od kilkunastu lat jest w fazie dynamicznego rozwoju. Wiele inwestycji przemysłowych, często z udziałem kapitału zagranicznego zwiększa zapotrzebowanie na wyroby z tworzyw sztucznych - mówi dyrektor Grzegorz Rytko.

Proszę powiedzieć jaki był cel powstania w naszym kraju Fundacji PlasticsEurope Polska? Z czego wynikała potrzeba jej utworzenia?
Grzegorz Rytko, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska: -Fundacja PlasticsEurope Polska to organizacja powołana do reprezentowania interesów branży tworzyw sztucznych w Polsce, a potrzeba jej powołania wynikła przede wszystkim z konieczności stworzenie forum komunikacji, współpracy i dialogu, obejmującego bardzo złożoną i obszerną tematykę związaną ze znaczeniem i rolą jaką odgrywają tworzywa sztuczne w gospodarce i we współczesnym świecie. To, aby wspólny głos polskich producentów stał się słyszalny, stało się szczególnie ważne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wzroście znaczenia naszego kraju i rynku w skali europejskiej.

Grzegorz Rytko, dyrektor PlasticsEurope Polska

Czym zajmuje się Fundacja?
Zajmujemy się przede wszystkim budowaniem właściwego wizerunku tworzyw sztucznych, jako materiału XXI wieku, bez których postęp w wielu dziedzinach nie byłby możliwy - w oparciu o rzetelną wiedzę i udokumentowane fakty.

Wskazać tu należy powszechność ich stosowania i obecność w wielu dziedzinach życia i działalności gospodarczej, m.in. w budownictwie, medycynie, sporcie, przemyśle produkującym dobra codziennego użytku, jak sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne i wielu innych dziedzinach i zastosowaniach.

Pozytywna rola tworzyw sztucznych winna być również wyraźnie podkreślana w tak aktualnej obecnie problematyce, jak oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnym i energią oraz w ochronie klimatu. Upowszechnienie pozytywnej roli jaką odgrywają w tej gamie zagadnień tworzywa sztuczne jest sprawą bardzo istotną i poświęcać jej będziemy coraz więcej uwagi.

Oddzielnym i równie ważnym zagadnieniem jest udział naszej organizacji w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych, promowanie uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie sposobów ich wykorzystania w procesie recyklingu mechanicznego, bądź poprzez odzysk energii w bezpiecznym dla środowiska procesie spalania, co pozwala zmniejszyć zużycie tradycyjnych, kopalnych surowców energetycznych (węgiel, ropa).

Podkreślić również należy, że stosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych wnosi oszczędności energetyczne wynikające z np. z termoizolacyjnych właściwości materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w budownictwie, małego ciężaru elementów wyposażenia w motoryzacji, co wpływając na zmniejszenie ciężaru pojazdów, pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 do otoczenia. Przykłady takie można mnożyć niemal w nieskończoność.

Dodatkową i unikalną cechą tworzyw sztucznych - co nie zmienia podstawowego znaczenia tej sprawy - jest możliwość wprowadzania do praktyki nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co byłoby niemożliwe z zastosowaniem materiałów tradycyjnych.

Czytaj więcej:
Analiza 291
Wywiad 248