Tak działa instalacja do recyklingu butelek PET

Tak działa instalacja do recyklingu…
W naszym kraju opróżnia się ponad 100 tys. ton butelek PET. Jedna tona materiału równa się 25 tys. butelek powstałych z tego tworzywa. Tymczasem wciąż relatywnie mało firm zajmuje się przetwarzaniem opakowań z plastiku na surowiec wtórny. To problem, bo butelka PET może leżeć na śmietnisku nawet 400 lat. Pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które kilka lat temu uruchomiło instalację służącą do recyklingu tego typu butelek, jest toruński zakład Elana PET. Prezentujemy jak działa instalacja do recyklingu butelek.

Pozysk surowca pozwala na usunięcie ze środowiska naturalnego około 500 ton butelek PET miesięcznie. Przez godzinę zakładowy młyn potrafi zmielić niemal 100 tys. butelek. Dzięki temu powstaje surowiec - polimer o handlowej nazwie ELPET. Ma on postać płatków lub regranulatu o różnym zabarwieniu. Jego odbiorcami są duże przedsiębiorstwa produkujące preformy i butelki do napojów.

Przerobem odpadów zajmuje się w Elanie PET specjalny zakład recyklingu. Odpady pozyskuje się dzięki selektywnej zbiórce oraz segregacji prowadzonej na wysypiskach. Wśród nich znajdują się tworzywa w postaci nakrętek i butelek po chemii gospodarczej. Po selekcji zostają dostarczone podmiotom przerabiającym i utylizującym je.

Urządzenia wchodzące w skład linii recyklingu cechują się niską energochłonnością. Nie wymagają podgrzewania krążącej w obiegu wody.

Butelki PET trafiają z magazynu do hali produkcyjnej w postaci sprasowanych bel. Następnie są transportowane do specjalnego bębna przesiewowego, gdzie odbywa się separacja mechanicznych zanieczyszczeń. Dalsza segregacja butelek następuje według rodzaju polimeru i odbywa się na taśmach transmisyjnych.

Specjalnie posegregowane butelki PET rozdrabniane są w młynie na płatki. Kolejny etap procesu, to użycie separatora etykiet, dzięki któremu brud i pył zostają oddzielone od przemiału. Przemiał podlega z kolei separacji flotacyjnej mycia. Polega ona na oddzieleniu papieru, PP i PE. Na końcu przemiał jest suszony.

Kiedy surowiec jest już przygotowany rozpoczyna się regranulacja. Odbywa się wytłaczanie przez ekstruder, a potem krojenie. W ten sposób powstaje regranulat PET o rozmaitym zabarwieniu i granulacji.

Jeśli chodzi o linię recyklingu, to PET jest myty tylko przy wykorzystaniu wody krążącej w układzie w obiegu zamkniętym. Świadczy to o nowatorstwie linii myjącej. Świeża woda przychodzi najpierw do jednego z dwóch separatorów flotacyjnych, a potem z powrotem do samego początku systemu poprzez układ pomp odbierających ją z każdego urządzenia i podających do urządzenia poprzedzającego.

Jeżeli świeża woda jest stosowana przez cały czas, wówczas punkt jej spustu znajduje się za mechaniczną jednostką filtrującą z pierwszego separatora flotacyjnego. Jeżeli zostanie zastosowana koncepcja ultrafiltracji wody, wtedy obieg wody będzie nieco inny, ale czysta woda nadal będzie zasilała w pierwszej kolejności drugi separator flotacyjny, a obieg będzie się kończył na jednostce filtrującej.


Dzięki układowi ultrafiltracji możliwe jest ponowne wykorzystanie wody w procesie mycia płatków. Dzieje się tak dlatego, że układ, o którym mowa, oczyszcza wodę z zanieczyszczeń, co pozwala na jej ponowne użycie.

Urządzenia wchodzące w skład linii recyklingu cechują się niską energochłonnością. Nie wymaga podgrzewania krążącej w obiegu wody.


brak
 

Specjalnością firmy Elana PET jest skup tworzyw sztucznych i recykling PET. Nasze doświadczenie sięgające 1998 roku pozwala nam produkować m.in. płatki PET

Polska