Tak działa instalacja do recyklingu butelek PET


Instalacja recyklingu
Na poszczególne elementy składowe instalacji recyklingu odpadowych butelek PET składa się linia do wstępnej segregacji butelek, linia płatkowania, oczyszczania i mycia oraz linia regranulacji. Warto po kolei omówić wszystkie te części.

Linia do wstępnej segregacji, to stanowisko do rozpakowywania i otwierania bel z odpadowymi butelkami. Wyposażone jest w taśmę transmisyjną z automatycznie zatrzymującym taśmociąg wykrywaczem metali. Dzieje się to w momencie odnalezienia jakichkolwiek części metalowych.

Ponadto w ramach linii funkcjonuje też przesiewacz obrotowy, bębnowy zapewniający wstępne oczyszczenie butelek z drobnych ciał stałych, takich jak nakrętki lub kapsle. Ważnym fragmentem wyposażenia jest również pozioma taśma transmisyjna rozdzielająca butelki PET na kolory oraz ułatwiająca selekcję i wyodrębnienie wszelkich zanieczyszczeń. Taśma transmisyjna zasila też młyn posegregowanym odpadem.

Dużo bardziej od linii do segregacji rozbudowana jest linia płatkowania, oczyszczania i mycia. Rozpoczyna ją młyn wodny z sześcioma rotującymi nożami i dwoma nożami stacjonarnymi, sitem o średnicy 10 mm, a także hydraulicznym koszem samowyładowczym i ślimakowym transporterem przemiału.

Linia wyposażona jest również w separator etykiet. Jego zadaniem jest suszenie rozdrobnionych płatków i usuwanie większości etykiet papierowych i plastikowych. Możliwe jest to przy pomocy użycia cyklonu wykorzystującego strumień powietrza.

Istotnym elementem całości są też silosy magazynująco - zasilające, a także szafa sterownicza dostarczająca zasilanie elektryczne i kontrolująca pracę systemu linii wstępnej segregacji.

Całości dopełnia separator flotacyjny z dozownikiem o regulowanej prędkości dozowania, system powierzchniowego mieszania wywołujący obniżenie napięcia powierzchniowego oraz ślimakowy transporter płatków PET.

Transporter ślimakowy umieszczony jest na dnie zbiornika. Wysokociśnieniowy hydrocyklon z pompą wirnikową usuwa polimery pływające - głównie poliolefiny - oraz inne frakcje lekkie. Pompa recyrkulacyjna z kolei zamyka obieg wody.


Nieodzownym elementem linia płatkowania, oczyszczania i mycia jest też płuczka wirowo -osuszająca. Jest ona przeznaczona do ostatecznej eliminacji pojedynczych zanieczyszczeń. Jej użycie oznacza końcową fazę mycia połączoną z osuszaniem.

W skład linii płatkowania, oczyszczania i mycia wchodzi też drugi separator flotacyjny posiadający kosz zasilający, system mieszania powierzchniowego, ślimak denny transportujący płatki PET, a także pompy wodne zasilające układ oraz automatyczny system kontroli poziomu wody. Linię kończy sito wibracyjne do suszenia polimeru z nadmiaru wody, suszarka wirowa do płatków PET oraz silos na gotowe płatki.
Ostatnim elementem składowym instalacji recyklingu jest linia regranulacji.

Jest ona zbudowana z systemu osuszania płatków PET, który posiada wskaźnik temperatury i poziomu surowca. Suszone płatki osiągają wilgotność nie większą 0,1 proc. W otrzymanych płatkach PET nie powinno występować żadne zapylenie, gdyż w następnym etapie procesu poddawane są one topieniu i wytłaczaniu.

Do wytłaczania służy wytłaczarka ślimakowa z odgazowaniem próżniowym i wziernikami. Ślimak wykonany jest ze specjalnej stali utwardzonej i azotowej.


brak
 

Specjalnością firmy Elana PET jest skup tworzyw sztucznych i recykling PET. Nasze doświadczenie sięgające 1998 roku pozwala nam produkować m.in. płatki PET

Polska