Technologia viscoZERO rewolucją w branży recyklingu tworzyw sztucznych

Technologia viscoZERO rewolucją…

Firma Starlinger viscotec wprowadziła nową linię urządzeń, które zrewolucjonizują recykling tworzyw sztucznych: viscoZERO, czyli reaktor do odkażania przetopionego tworzywa, umożliwiający produkcję regranulatów z surowców wtórnych poliolefinowych i polistyrenowych do kontaktów z produktami spożywczymi, a także PET z surowców tego samego pochodzenia o podwyższonej lepkości właściwej (iV). Urządzenia viscoZERO dostępne są w wersji kompleksowej lub przeznaczonej do modernizacji istniejących wytłaczarek.

- Technologia viscoZERO opracowano z myślą o trzech kluczowych wymaganiach dla przetwórstwa tworzyw sztucznych: a) służy do produkcji recyklatu przeznaczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością, b) pozwala rozszerzyć asortyment surowca wejściowego, c) wyróżnia się wysoką wydajnością, co oznacza niższe koszty - tłumaczy Gerhard Brauer, Product Manager w firmie viscotec.

Firmy produkcyjne wyposażone w technologię Starlinger viscotec umożliwią zamknięcie obiegu recyklingu bez ograniczenia możliwości wtórnego zastosowania surowców z odpadów pokonsumenckich i poprzemysłowych.

viscoZERO umożliwia prawdziwy recykling rozumiany jako przeróbkę dającą surowce pełnowartościowe, nie zaś "downcycling", czyli pozyskiwanie surowców wtórnych o ograniczonej wartości. Degradacja właściwości surowca jest szczególnie istotnym problemem w przypadku odpadów po opakowaniach konsumenckich wykonanych m.in. PP, PS, PS czy też HDPE, przerabianych istniejącymi technologiami recyklingu - pozyskiwane tak surowce wtórne trafiały wyłącznie do wyrobów niższej jakości. Najnowsza technologia pokonuje takie ograniczenia. Zakłady recyklingu wyposażone w technologię viscoZERO produkować będą mogły zarówno recyklaty nadające się do zastosowań wymagających tworzyw wysokiej jakości, począwszy od poużytkowego PET jak również poliolefin. Pozwala to lepiej chronić środowisko i rozszerza możliwości gospodarcze zarówno zakładów recyklingu, jak i przetwórców tworzyw sztucznych.


starlinger-viscotec-viscozero-2400x2000px-72dpi
viscoZERO firmy Starlinger viscotec odkaża surowiec wtórny pozyskany z PP, PE, PS i PET

Surowiec wejściowy przechodzi przez wytłaczarkę recyklingową, po czym w postaci płynnej jest przetwarzany pod próżnią w urządzeniu viscoZERO. Technologia ta umożliwia pozyskanie granulatu recyklingowanego PET, nadającego się do kontaktu z żywnością, z odpadów PET - zaledwie w ciągu kilku minut. Technologia niesamowicie wręcz skraca czas do uzyskania wyższej lepkości właściwej i oczyszczenia surowca. Jest optymalnym kosztowo sposobem pozyskiwania granulatu przeznaczonego do produkcji wyrobów z materiału PET o wysokiej lepkości, np. włókien czy taśm do opakowań.

Technologia viscoZERO może usuwać właściwie bez żadnych ograniczeń zanieczyszczenia z tworzyw o wysokiej lepkości. viscoZERO umożliwia również przeróbkę wtórną zużytych opakowań i odpadów poprzemysłowych wykonanych z PP, PE, PET i PS. Proces technologiczny polega na homogenizacji surowca, usunięciu z niego wszelkich zanieczyszczeń, odwirowaniu i usunięciu zapachów złowonnych. W rezultacie dzięki zastosowaniu tej technologii poprzez dokładne oczyszczanie surowca i pozbawione woni uzyskujemy wysokiej jakości recyklaty przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Reportaże

Forum