Tworzywa sztuczne utrzymają globalny kurs wzrostowy

Tworzywa sztuczne utrzymają…

Światowy sukces przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych widać przede wszystkim we wzroście zastosowania kauczuku i tworzyw jako materiału konstrukcyjnego. Od 1950 do 2017 wzrost ten utrzymuje średni poziom 8,5 % rocznie. Obecnie tempo nie jest już tak duże, jak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Jednak od wejścia w nowe tysiąclecie utrzymuje się na poziomie 4 do 5 % rocznie. Oczywiście, zależnie od regionu, produktu czy zastosowania wartości te są dość zmienne.

Ten światowy wzrost napędzany jest w dalszym ciągu przez wzrost liczby ludności oraz przez w sumie poprawiający się standard życia ludzi. Stale rosną największe rynki tworzyw sztucznych, przede wszystkim opakowania żywności i produktów codziennego użytku oraz także różnorodnych pojemników do magazynowania i transportu, także rozbudowa infrastruktury oraz budownictwo naziemne i podziemne w sieciach zaopatrzenia w wodę, prąd i gaz, w izolacje, profile okienne i wiele więcej.

Kolejny, silnie rosnący rynek zastosowań to mobilność - od samochodów i ich zróżnicowanych koncepcji napędów, przez przewóz ładunków, pojazdy szynowe po lotnictwo. Dziedziną, w której tworzywa sztuczne stały się niezbędne jest medycyna: sprzęt, diagnostyka i laboratoria, podobnie jak bezpieczne aplikowanie medykamentów potrzebują tworzyw sztucznych jako funkcjonalnych, praktycznych i higienicznych artykułów jednorazowych. Także sprzęt sportowy i rekreacyjny, znany i ceniony w obecnym kształcie, da się zrealizować tylko z tworzywami sztucznymi. Wiele trendów technologicznych jak elektryfikacja wielu dziedzin życia i pozyskiwanie odnawialnej energii jest nie do pomyślenia bez materiałów z tworzyw. Wszystkie te zastosowania na swoich rynkach i przez używane do nich tworzywa sztuczne i kauczuki znacząco przyczyniają się do światowego zaakceptowania i rozpowszechniania materiałów polimerowych.

Chiny wyprowadzają Azję na wiodącą pozycję w światowym przemyśle tworzyw

W roku 2017 Stowarzyszenie Producentów Plastics Europe oszacowała światową produkcję tworzyw na 348 milionów ton. Z tego około 290 milionów ton stanowiły materiały konstrukcyjne, czyli tworzywa przerabiane na produkty z tworzyw. Pozostałe 55 milionów ton zastosowano do wytwarzania powłok, klejów, zawiesin, farb i lakierów. W 2017, według analiz IRSG na świecie wytworzono i zużyto 28,5 miliona ton kauczuku. Z tego 13,5 miliona ton przypadło na kauczuk naturalny i dobre 15 milionów ton na syntetyczny.

Jak wszystkie szokowe zmiany cen i kryzysy gospodarcze ostatnich dziesięcioleci także i krótki kryzys gospodarczy 2008/2009 jedynie w niewielkim stopniu przyhamował długookresowy wzrost przemysłu tworzyw. Od 2010 tworzywa notują 4 do 5 % rocznego wzrostu produkcji i nie zeszły z tej ścieżki rozwoju.

Moce wytwórcze tworzyw termoplastycznych, ilościowo największemu i gospodarczo najważniejszemu segmentowi tego rynku, według danych KI - banku danych mocy produkcyjnych Polyglobe - sięgnęły na początku marca 2019 około 351 milionów ton rocznie.

Z tego ponad 91 % przypadło na tworzywa standardowe, około 8% na termoplastyczne tworzywa techniczne oraz po kilka promil na polimery specjalne oraz na tworzywa pochodzenia biologicznego i biodegradowalne.

Gospodarczy awans Chin i wielu krajów południowo-wschodniej Azji uczynił z azjatycko-pacyficznej przestrzeni gospodarczej, także w dziedzinie przemysłu tworzyw sztucznych, najszybciej rozwijający się region świata. Obecnie w Azji wytwarza się połowę światowej produkcji tworzyw. Z krajów azjatyckich w 2017 pochodziło także prawie 40% stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych maszyn. Chiny są obecnie we wszystkich segmentach przemysłu tworzyw najważniejszym krajem świata. Według najnowszych dostępnych danych na Państwo Środka przypada 29,4% globalnej produkcji tworzyw (2017), 31% światowej produkcji maszyn do tworzyw (2016) oraz największy pojedynczy udział w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Gwałtowny rozwój zdolności produkcyjnych w polimeryzacji w strefie azjatycko-pacyficznej oraz na Bliskim Wschodzie na trwale zmienił układ statystyczny: Chiny z udziałem 29,4%, Japonia z 3,9% oraz 16,8% z innych krajów azjatyckich dają 50,1% udziału Azji łącznie. Natomiast relatywne znaczenie Europy i Ameryki Północnej w światowej produkcji tworzyw z udziałem odpowiednio 18,5% i 17,7 % stale się zmniejsza. Na Bliski i Środkowy Wschód oraz Afrykę zgodnie ze statystykami Plastics Europe przypada łącznie 7,1%, na Amerykę Południową 4 % i na WNP 2,6%. Tym samym Azja w ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła swój udział w światowej produkcji tworzyw z 30% do połowy, natomiast Ameryka Północna straciła 10 punktów a Europa nawet 15 punktów procentowych. Wzrost udziałów zanotowały także Bliski i Środkowy Wschód. Azja dominuje także w produkcji kauczuku - w 2019 było to 91% kauczuku naturalnego i 54% syntetycznego.

Kraje niemieckojęzyczne umocniły swoją pozycję lidera technologii, Chiny lidera rynku maszyn do tworzyw sztucznych

Wartość światowej produkcji maszyn do tworzyw i gumy w roku 2018 osiągnie prawdopodobnie około 38 miliardów €. W 2017 było to 36,3 miliardy € i prawie 35 miliardów € w 2016. Europejscy producenci maszyn do tworzyw wygospodarowali w 2017 z podanej wartości 42% (2016: 41%), co odpowiada wartości produkcji 15,3 miliarda € (2016: 14,3 miliarda €). Jak oszacowała organizacja Euromap, stowarzyszenie producentów maszyn do tworzyw z Austrii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Luksemburga, Hiszpanii, Szwajcarii i Turcji, Europejczycy wzmocnili swoją dominację w handlu na świecie z udziału 48 do 52%. Pomimo wielu niewiadomych Euromap oczekuje w 2018 wzrostu produkcji europejskiej o kolejne 2 do 3%.

Według wartości produkcji maszyn do tworzyw największym producentem pojedynczym były w 2017 także Chiny z wolumenem 11,5 miliarda € (udział 31,8%), następnie Niemcy - 8 miliardów € (udział 22,1%), Włochy - 3 miliardy € (udział 8,4%), USA - 2,7 miliarda € (udział 7,4%) i Japonia - 1,8 miliarda € (udział 4,9%). W światowym handlu dominują Niemcy z udziałem w światowym eksporcie 24,5 przed Chinami (16,4%), Japonią (10,4%), Włochami (9,6%) i USA (5,7%).