Untha shredding technology z dodatnim bilansem za rok 2022

Untha shredding technology…

- Rok 2022 był udany dla Untha: dalej rozbudowywaliśmy naszą globalną sieć sprzedaży i serwisu, inwestowaliśmy w zakład produkcyjny i kontynuowaliśmy rozwój w zakresie innowacji i cyfryzacji. Wszystko to zawdzięczamy naszym niezawodnym pracownikom. To oni są podstawą naszego sukcesu. Jestem bardzo dumny z tego zespołowego osiągnięcia - mówi Alois Kitzberger, CEO w Untha shredding technology.

W roku obrotowym 2022 firma Untha osiągnęła kolejny rekordowy obrót w wysokości prawie 80 mln euro. Sprzedano ponad 500 rozdrabniaczy – towarzyszy temu wzrost we wszystkich segmentach produktów. Wskaźnik eksportu Untha wynosi około 90 procent. Rozdrabniacze Untha są więc wykorzystywane na całym świecie: m.in. do odzyskiwania cennych materiałów do recyklingu, wykorzystywania starego i odpadowego drewna oraz do przygotowania odpadów w celu ich zastosowania w procesach termicznych i energetycznych. W ten sposób firma wnosi istotny wkład w ochronę zasobów oraz zrównoważony recykling odpadów.

untha-bild-1-alois-kitzberger-web

Untha wciąż na ścieżce rozwoju

Untha projektuje i produkuje wszystkie swoje rozdrabniacze oraz odpowiednią technikę transportową w zakładzie w Kuchl. Udział produkcji własnej wynosi około 80 procent. Poprzez zakup spółki Aigner Stahlbau Verkehrstechnik GmbH w Pöttelsdorf/Burgenland firma zabezpiecza swoje zaopatrzenie w ważne komponenty. Untha już przed laty rozpoczęła przenoszenie strategicznych komponentów najważniejszych podzespołów z zagranicy do kraju. Zabezpiecza to łańcuchy dostaw i zapewnia terminowe dostawy do klientów.

Oprócz tego w 2022 roku firma Untha rozszerzyła swoją sieć sprzedaży o nowy oddział w Turcji. Firma jest reprezentowana przez cztery kolejne spółki zależne w Niemczech, Polsce, Ameryce i Anglii. Międzynarodową sieć sprzedaży uzupełniają również partnerzy w 40 krajach na całym świecie.

Inwestycje w przyszłość

- Z ufnością patrzymy w przyszłość i będziemy kontynuować naszą ścieżkę rozwoju. Stawiamy na ciągły wzrost i przełomowe inwestycje. W ten sposób możemy także w przyszłości oferować naszym klientom najwyższą jakość, innowacyjną technologię i najlepszy serwis - wyjaśnia dalej Alois Kitzberger. Zespół Untha w swoich działaniach zawsze koncentruje się na klientach i ich zadowoleniu. Dlatego też w 2022 roku rozbudowano między innymi Untha Service Competence Center: w zakładzie w Kuchl powstał nowy dział zajmujący się zrównoważoną regeneracją komór rozdrabniania. Dzięki stale powiększającemu się zespołowi serwisowemu i ofercie usług klienci otrzymują kompleksowe wsparcie również po zakupie.

Szczególną uwagę poświęca się od lat działowi innowacji i cyfryzacji. Dotyczy to zarówno nowych i dalszych projektów w zakresie technologii rozdrabniania, jak również cyfryzacji i łączenia produktów w sieci. Celem jest zwiększenie użyteczności i wydajności maszyn. Do obszaru cyfryzacji należy m.in. inteligentny system wsparcia Untha Genius oraz cyfrowy portal klienta MyUntha. Big Data to kolejny przedmiot zainteresowania, który nabiera coraz większego znaczenia: dane zebrane za pomocą produktów cyfrowych są wykorzystywane do doskonalenia istniejących produktów i procesów.

Dla Untha ważną rolę odgrywa także zrównoważony rozwój. W zakładzie w Kuchl podjęto już różne działania mające na celu ochronę zasobów i przyczyniające się do większej efektywności: biura i pomieszczenia produkcyjne ogrzewane są zrębką z drewna odpadowego, a wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w energooszczędne żarówki LED. Ponadto pojazdy elektryczne są zasilane przez instalację fotowoltaiczną na dachu firmy. Instalacja ta zostanie ponad dwukrotnie powiększona w 2023 roku i będzie produkować rocznie około 350 000 kWh zrównoważonej energii.

untha-bild-3-potovoltaikanlage-in-kuchl-print
brak
 

Specjalista w dziedzinie rozdrabniarek, Rębaków do drewna, rozdrabniarek do drewna, nożyc rotora,Rozdrabniarki wstępne, rozdrabniarki finalne i rozdrabniarki czterowałowe

Austria
brak
 

Producent niezawodnych rozdrabniaczy do tworzyw sztucznych, metali, papieru, ZSEE, odpadów komunalnych oraz do niszczenia dokumentów i danych

Polska