Upcykling: wyższy poziom recyklingu

Upcykling: wyższy poziom recyklingu…

Rozmowa z Esterą Jamrozek, Area Sales Manager w firmie MAS Austria.

Jak pani rozumie pojęcie upcyklingu? Czym różni się ten proces od zwykłego recyklingu?

Upcykling to unowocześniony proces recyklingu, który uszlachetnia tworzywa, nadając im wyższą wartość użytkową, w przeciwieństwie do tradycyjnego recyklingu, który przeważnie dostarcza gorszą jakość niż oryginalne surowce. Innymi słowy upcykling to wyższa forma recyklingu.

MAS Austria jest pionierem w dziedzinie upcyklingu, a dzięki wydajnym maszynom i liniom do wytłaczania tworzyw sztucznych wyznacza trendy w tym zakresie. Jeśli chodzi o upcykling odpadów pokonsumenckich lub poprodukcyjnych, to począwszy od zwykłych tworzyw sztucznych po wysokowartościową ekstruzję PET i innych tworzyw konstrukcyjnych, MAS jest w stanie zrealizować wymagania klientów w zakresie technologii wytłaczania za pomocą indywidualnie opracowanych koncepcji rozwiązań - zarówno w zakresie pojedynczych urządzeń, jak i całych linii technologicznych.

Opisujecie się jako przedsiębiorstwo wyznaczające trendy w upcyklingu. Proszę powiedzieć coś więcej o firmie MAS Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbH.

Firma MAS została założona w 2006 r. przez Helmutha Schulza, znanego pioniera recyklingu z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jako jeden z nielicznych zdał sobie sprawę z tego, że istniejące wówczas na rynku maszyny do recyklingu nie są w stanie w wystarczającym stopniu sprostać standardom jakościowym przyszłego recyklingu. Jego wizją było opracowanie technologii dla potrzeb recyklingu o wysokiej jakości, czego efektem jest opatentowana technologia w postaci stożkowo-współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej.

Od momentu powstania firma MAS stale się rozwija. Zakład produkcyjny w Austrii jest sukcesywnie rozbudowywany, a liczba pracowników rośnie. W centrali MAS staramy się łączyć know-how w zakresie zorientowanej na rozwiązania sprzedaży i dystrybucji technicznej, konstrukcji i rozwoju elektrycznego i mechanicznego, rozwoju oprogramowania i technologii procesów z produkcją maszyn i urządzeń. Rozszerzyliśmy także działalność na skalę międzynarodową, współpracując z lokalnymi partnerami w obszarze dystrybucji i wsparcia technicznego.

Duch innowacji, wspólny cel oraz zrównoważony rozwój i zaufanie do naszych partnerów stanowią podstawę, na której kształtujemy dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dążymy do ciągłego doskonalenia się we wszystkich dziedzinach, aby partnerstwo z firmą MAS było jeszcze bardziej atrakcyjne dla naszych klientów.

49174c-0158b
Estera Jamrozek, Area Sales Manager w firmie MAS Austria

Helmuth Schulz, o którym pani wspomniała, jest autorem unikalnej technologii stożkowego wytłaczania dwuślimakowego. Jakie są jej cechy charakterystyczne?

Opatentowana konstrukcja wytłaczarki charakteryzuje się dużym otworem wsadowym, pozwalającym na przetwarzanie różnych frakcji tworzyw sztucznych, w tym nawet materiałów o bardzo niskiej gęstości nasypowej, bez potrzeby użycia aglomeratora.

Dodatki, wypełniacze i włókna mogą być dozowane bezpośrednio przez otwór wsadowy, bez konieczności używania skomplikowanego i wymagającego konserwacji dozowania bocznego. Materiały te są przetwarzane w polimerze na całej długości procesu przy stosunkowo niskiej prędkości obrotowej ślimaków. W ten sposób następuje proces uplastyczniania z bardzo delikatną obróbką polimeru, co skutkuje zmniejszeniem zużycia energii nawet do 30% w całkowitym procesie, w porównaniu z wytłaczarką jednoślimakową i równoległą dwuślimakową.

Dzięki ukierunkowanemu wykorzystaniu energii nie ma potrzeby stosowania energochłonnego chłodzenia. Pojedyncza jednostka chłodząca powietrze, zamontowana w końcowej części wytłaczarki, umożliwia obsługę prawidłowej temperatury w całym procesie.

Dodatkową zaletą stożkowej konstrukcji wytłaczarki jest sama geometria, która ułatwia uzyskanie ciśnienia w procesie granulacji i w większości przypadków nie wymaga zastosowania dodatkowej pompy topienia.