Upcykling: wyższy poziom recyklingu

Wróćmy niejako do początku naszej rozmowy. Recykling jest podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie, również dzięki europejskiej legislacji, widzimy spore szanse na jego rozwój. Czy upcykling może stać się motorem postępu w tej dziedzinie?

Temat przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego nabiera coraz większego znaczenia. Aktualnie przemysł tworzyw sztucznych w planowaniu swoich procesów produkcyjnych uwzględnia nie tylko samą produkcję i przetwórstwo tworzyw, ale też konsumpcję, gospodarkę odpadami, recykling oraz ponowne wykorzystanie recyklatów.

W gospodarce o obiegu zamkniętym chodzi o poznanie i wykorzystanie wartości tworzyw sztucznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu jak najmniejszego ich wpływu na klimat. Aby to osiągnąć, należy doskonalić systemy zbiórki, technologie sortowania i recyklingu, by w konsekwencji zwiększyć ilość recyklatów i poprawić ich jakość, co z kolei będzie sprzyjało zwiększeniu cyrkularności tworzyw sztucznych. I właśnie to jest kluczowym celem firmy MAS. Naszym zamiarem jest przenieść proces recyklingu na wyższy poziom, tak abyśmy mogli w pełni odpowiedzialnie nazywać go upcyklingiem. Umożliwia on nadanie tworzywom sztucznym wyższej wartości użytkowej, dzięki czemu będą one w stanie bezkompromisowo zastąpić tworzywa pierwotne, co pomoże w zamknięciu obiegu surowców i w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Można śmiało powiedzieć, że upcykling jest jedną z głównych koncepcji w dążeniu do cyrkularności tworzyw.

extruder-schnecke-trichter-711

Jak ocenia pani polski rynek z waszej perspektywy?

Polska dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie zastosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Zarówno producenci, jak i konsumenci w Polsce stają się coraz bardziej świadomi, by wprowadzać rozwiązania właśnie z obszaru gospodarki cyrkularnej, a polski rynek ma okazję przejąć inicjatywę i stać się producentem kojarzonym z jakością, a nie ilością wyrobów trafiających na europejski rynek. Bez wątpienia Polska stoi u progu olbrzymiej szansy biznesowej, sprzyjającej rozwojowi całego kraju, gdyż ma ku temu predyspozycje.

I na koniec tradycyjnie: jakie są najbliższe plany firmy?

Jak już wspomniałam, firma MAS nieustannie się rozwija. Planujemy ulepszać opracowane przez nas technologie i wyjść naprzeciw nowym okolicznościom oraz sytuacji na rynku. Dążymy do tego, by wywierać pozytywny wpływ na środowisko i oszczędność zasobów. Ponadto pragniemy przyczynić się do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i do ochrony klimatu. W związku z tym MAS pracuje obecnie nad nowymi rozwiązaniami, które zostaną ogłoszone najpóźniej na początku przyszłego roku.

Rozmawiał: Jacek Leszczyński


Reportaże

Forum