Upcykling: wyższy poziom recyklingu

Przejdźmy do bieżącej działalności firmy. Jakiego typu urządzenia oferuje MAS?

Oprócz innowacyjnej stożkowej wytłaczarki dwuślimakowej, MAS jest również producentem opatentowanych rozwiązań w zakresie filtracji i systemów odgazowania. W połączeniu z takimi komponentami jak systemy transportowe czy systemy granulacji i urządzenia pomocnicze, MAS realizuje całe linie do upcyklingu, począwszy od odpadów do wysokiej jakości granulatu - „BigBag to BigBag” czy „Bottle to Bottle”. Ponadto jednym z głównych produktów firmy MAS jest system czyszczący „DRD” do suszenia i czyszczenia surowców z tworzyw sztucznych w jednym procesie, bez użycia wody.

Linia Re-Compound jest optymalnym rozwiązaniem upcyklingowym, które umożliwia recykling i compounding w jednym procesie dla szerokiego zakresu materiałów wejściowych. Innowacyjna wytłaczarka MAS w połączeniu z filtrem CDF (Continuous Disc Filter) i kaskadową wytłaczarką odgazowującą umożliwia modyfikacje i uszlachetnianie odzyskiwanych tworzyw, podnosząc ich wartość do poziomu porównywalnego z pierwotnymi tworzywami.

W przypadku bardziej złożonych wymagań i produkcji receptur, szczególnie polecamy linie Twin-Compound, które produkują mieszanki recyklingowe na zlecenie. W pierwszej stożkowo-współbieżnej wytłaczarce dwuślimakowej następuje topienie materiału wejściowego i pierwszy etap mieszania. W kolejnym etapie materiał jest filtrowany za pomocą opatentowanego ciągłego filtra tarczowego CDF (Continuous Disc Filter) w celu usunięcia zanieczyszczeń, takich jak cząstki drewna, papieru, nietopliwe tworzywa sztuczne, guma itd.

anlage-k-linie-12

Oczyszczone pasmo stopu polimeru jest transportowane do drugiej wytłaczarki MAS, w której następuje homogenizacja dużej ilości dodatków, wypełniaczy i materiałów wzmacniających. Dodatkowo materiał jest efektywnie odgazowywany dzięki aktywnemu odgazowaniu na obu wytłaczarkach dwuślimakowych.

Technologia recompoundingu MAS, oprócz procesu filtracji i regranulacji tworzyw, pozwala na podniesienie jakości i wzbogacenie właściwości recyklowanego tworzywa poprzez umożliwienie wysokiego stopnia napełniania - nawet do 80%, czy wzmocnienia tworzyw dodatkiem włókien szklanych przy jednoczesnym zachowaniu długości włókien.

Linie PET to doskonałe rozwiązanie do przetwarzania PET w aplikacjach regranulacyjnych i in-line. Opatentowana technologia ułatwia przetwarzanie frakcji odpadowej PET. Niska prędkość obrotowa ślimaków i krótka długość procesu wytłaczarki MAS pozwala na bardzo płynne przetwarzanie PET przy niskiej temperaturze masy. Dlatego recykling PET z technologią MAS oznacza najmniejszy spadek lepkości istotnej IV (ang. intrinsic viscosity) i krystalicznie czysty granulat PET przy minimalnym zużyciu energii. Rozwiązania MAS PET posiadają również certyfikaty EFSA i FDA, i są idealne dla kolejnych etapów polikondensacji.

Kolejnym urządzeniem oferowanym przez MAS jest DRD (Double Rotor Disc). Są to instalacje czyszcząco-suszące, które stanowią nowoczesną alternatywę wobec instalacji czyszczących na mokro stosowanych w procesach recyklingu. Oczyszczanie odpadów z tworzyw sztucznych odbywa się na bazie sprawdzonej technologii, która łączy wirówkę myjącą i suszarkę termiczną w jednej maszynie i gwarantuje czysty, suchy i nieniszczący materiałów proces oraz stałą, wysoką jakość produktu końcowego.

Czyli klient może z waszą pomocą zbudować kompletną linię technologiczną?

Istotną zaletą MAS jest to, że oferujemy nie tylko maszyny, ale także kompletne linie technologiczne i dodatkowe usługi. Nasi doświadczeni i kompetentni eksperci towarzyszą klientowi podczas opracowywania indywidualnego rozwiązania procesowego oraz świadczą usługi przez cały okres eksploatacji urządzeń.

Doświadczony i wykwalifikowany zespół zarządzający projektem kieruje udaną realizacją pomysłu, zawsze z uwzględnieniem specyfikacji jakościowych i ustalonych terminów. Życzenia klientów i potencjalnie zmieniające się wymagania są sprawdzane pod kątem wykonalności, uwzględniane i realizowane w trakcie trwania projektu.

Nasi kierownicy projektów są centralnym pośrednikiem w komunikacji między klientami a specjalistycznymi działami, dbając o projekt od złożenia zamówienia do odbioru końcowego.