Upcykling: wyższy poziom recyklingu

Eksperci serwisowi zapewniają wsparcie przez cały okres eksploatacji urządzeń MAS i nie tylko. Nasz doświadczony dział serwisowy jest idealnym punktem kontaktowym w przypadku złożonych pytań dotyczących optymalizacji sprzętu lub dostosowania systemu do nowych wymagań produkcyjnych.

Koncepcje konserwacji i strategie dotyczące części zamiennych dopasowane do urządzeń są opracowywane wspólnie z klientami i key account managerami. Dzięki temu koszty cyklu życia urządzeń, ich wydajność i produktywność są stale optymalizowane. Dobrze wyszkoleni technicy serwisowi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii tworzyw sztucznych i wytłaczania są do dyspozycji na całym świecie, w celu zapewnienia wsparcia w zakresie instalacji, uruchomienia i serwisu.

To zapytam przy okazji o wsparcie w fazie przedprojektowej. Co w tym zakresie oferuje wasza firma?

W naszym showroomie i centrum innowacji demonstrujemy wydajność i wartość dodaną technologii recyklingu i compoundingu MAS. Centrum laboratoryjne MAS jest istotnym elementem zorientowanego na cel wsparcia procesu decyzyjnego klienta w fazie przedprojektowej. Dzięki bogatemu zapleczu maszynowemu już w fazie dystrybucji prezentujemy i oceniamy planowaną konfigurację i działanie instalacji w realistycznych warunkach produkcyjnych z wykorzystaniem materiałów niestandardowych. Nasze wyposażenie laboratoryjne umożliwia analizę zarówno materiału wejściowego, jak i wyprodukowanego granulatu. Nasi doświadczeni technicy tworzyw sztucznych wspierają klientów w ocenie wyników badań. Rezultaty testów stanowią podstawę do wyboru właściwej konfiguracji instalacji i realizacji projektu.

Jakie rodzaje polimerów można wytłaczać za pomocą waszych urządzeń?

Technologia wytłaczania MAS umożliwia delikatne przetwarzanie termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych, począwszy od PA, PA 6.6, PMMA, PC-ABS, aż po polimery konstrukcyjne takie jak PEEK. Ponadto do matrycy polimeru można wkomponować różne materiały wypełniające i wzmacniające.

Materiały pokonsumenckie lub poprodukcyjne mogą być w bardzo elastyczny sposób łączone z włóknami wzmacniającymi (włókno szklane, włókno węglowe lub włókno naturalne), modyfikatorami udarności, stabilizatorami lub materiałami nieorganicznymi w celu poprawienia stabilności kształtu i wytrzymałości na złamanie, przy użyciu różnych materiałów wypełniających, takich jak kreda czy talk.

Poza przetwórstwem tworzyw standardowych, linie do wytłaczania MAS są idealnym rozwiązaniem dla tworzyw konstrukcyjnych, takich jak PET, zarówno w przypadku regranulacji, jak i zastosowań in-line.

Żyjemy w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Jaką rolę odgrywa cyfryzacja w procesie wytłaczania?

Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja oferuje nowoczesne rozwiązania oraz umożliwia optymalizację całego procesu technologicznego. Zapewnia bardziej spójny proces produkcyjny i znaczny wzrost bezpieczeństwa pracy. W porównaniu z systemami analogowymi, digitalizacja umożliwia w dużym stopniu obniżenie zużycia materiałów i kosztów osobowych oraz pomaga przyspieszyć produkcję.

System MAS zapewnia optymalną sekwencję procesu w digitalizacji wytłaczania oraz umożliwia harmonizację i standaryzację interfejsów z urządzeniami innych dostawców. Ponadto wyświetlacz wielodotykowy ułatwia intuicyjną obsługę i steruje wszystkimi elementami maszyny „od BigBag do BigBag”. Sterowanie systemowe globalnie wykorzystywanych urządzeń MAS może być diagnozowane i regulowane poprzez wbudowaną funkcję zdalnej konserwacji. Ponadto koncepcja oprogramowania umożliwia łatwe dostosowanie sterowania systemem zgodnie z życzeniami klienta.