Biznes Start

Renting Sp. z o.o.

Recykling odpadów, handel surowcami wtórnymi


Dane kontaktowe:

ul. Spółdzielców 33 A
72-006 Szczecin, Polska


Recykling odpadów, handel surowcami wtórnymi. Odbiór i recykling odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych.