Badanie: Recyklerzy tworzyw sztucznych w Polsce

Badanie: Recyklerzy tworzyw…

Od ponad 50 lat stale rośnie znaczenie i rola tworzyw sztucznych w naszej gospodarce. Mimo iż cały czas mamy dostęp do najważniejszych surowców naturalnych, eksperci głośno ostrzegają, że moment wyczerpania się eksploatowanych źródeł zbliża się nieodwołalnie. Dlatego też dla krajów rozwiniętych jednym z priorytetów polityki ekonomicznej stała się ewolucja do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej kluczowy element stanowi recykling, który ma być nie tylko sposobem na ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych oraz zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowiska, ale może także wspomóc gospodarkę, tworząc miejsca pracy i uniezależniając produkcję od importu kluczowych surowców z zagranicy.

Coraz więcej przetwórców tworzyw sztucznych staje się po części recyklerami. Jest to spowodowane nie tylko zmianą mentalności, aby być bardziej „eko”, czy chęcią zwiększenia zysku ekonomicznego poprzez wykorzystanie tanich surowców ze „śmieci”, ale właśnie coraz częściej wynika wprost z wymogów dyrektyw Unii Europejskiej nakazujących np. wykorzystanie w produkcji regranulatów.

Portal Plastech.pl od ponad 20 lat skupia się na szeroko pojętej tematyce tworzyw sztucznych. Kwestie poruszane w serwisie są bardzo często związane z recyklingiem i możemy śmiało powiedzieć, że trend ten się nasila. Pojawia się u nas coraz więcej firm recyklingowych, a ponad połowa ofert B2B publikowanych w serwisie dotyczy odpadów, przemiałów i regranulatów tworzyw sztucznych.

Uznaliśmy, że nadszedł moment aby przyjrzeć się bliżej branży recyklingowej w Polsce. Dzięki danym z portalu Plastech sporządziliśmy listę ponad 400 firm związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych w Polsce. Dla podmiotów zobowiązanych do publikacji wyników finansowych w KRS pobraliśmy dane za 2021 i 2022 rok.

Zdajemy sobie sprawę, że mimo dużej znajomości rynku i potężnej ilości zebranych przez nas danych, aby uzyskać jeszcze pełniejszy obraz branży musimy zwrócić się do naszych użytkowników i wszystkich firm z branży o podanie danych na temat ich działalności. Do tego celu przygotowaliśmy prostą ankietę, która zawiera pytania dotyczące:

 1. Metod przetwarzania odpadów tworzyw stosowanych w firmie
  Celem pytania jest pogrupowanie firm w zależności od etapu przetwarzania odpadów:
  • etap 1 - firmy zajmujące się skupem, zbieraniem, demontażem i segregacją odpadów
  • etap 2 - firmy, które prowadzą wstępną obróbkę odpadów polegającą na ich rozdrabnianiu, kruszeniu, mieleniu, czy aglomeracji folii
  • etap 3 - firmy, które do przetwórstwa wykorzystują technologię wytłaczania, produkując regranulaty lub kompandy zawierające tworzywa z recyklingu.
 2. Zdolności produkcyjnych firm produkujących regranulaty
  Celem pytania jest próba zebrania informacji o całkowitych zdolnościach produkcyjnych dla regranulatów w Polsce.
 3. Materiałów oferowanych przez firmy
  Celem pytania jest określenie, jaki jest stopień przetworzenia odpadów, czy firmy oferują je w formie przemiałów, regranulatów, czy może przetwarzają do półproduktów lub wyrobów gotowych.
 4. Rodzajów przetwarzanych tworzyw
 5. Udziału przychodów pochodzących ze sprzedaży odpadów, przemiałów i regranulatów tworzyw sztucznych w przychodach całkowitych
  Dla wielu przetwórców przemiały czy regranulaty z recyklingu nie są wyrobem końcowym, ale często są wykorzystywane w obrębie zakładu do własnej produkcji wyrobów końcowych. Zależy nam na uzyskaniu informacji, jaki procent recyklatów jest oferowany na zewnątrz.

Ostatnim elementem naszej ankiety jest zapytanie o dane finansowe, takie jak przychody ze sprzedaży, zysk netto i wartość aktywów (dla firm prowadzących pełną księgowość). Dane te zebraliśmy już od firm, które opublikowały je w KRS. Istnieje jednak duża grupa firm, które nie mają obowiązku publikacji takich danych – np. prowadzonych w formie działalności jednoosobowych. Zebrane dane finansowe pozwolą nam na oszacowanie wartości całej branży i określenie, jak branża zmienia się w czasie.

Mamy nadzieję, że zebrane dane pozwolą nam na przygotowanie obszernego, rzetelnego raportu na temat branży recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce. Raport zostanie opublikowany na stronach wortalu Plastech.pl, a także na łamach jesiennego wydania naszego dwumiesięcznika „Plast Echo”. Dla firm, które wezmą udział w badaniu, będzie to wyjątkowa okazja do promocji swojej działalności nie tylko w Polsce, ale także za granicą i zwiększenia rozpoznawalności swojej marki oraz oferowanych produktów.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się na udział w badaniu - w rezultacie nie dostarczając nam danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz - nie zostaną ujęte w końcowych zestawieniach raportu.

Wszystkich przedstawicieli branży recyklingowej zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna na stronie:

https://www.plastech.pl/bdo/firmy


Czytaj więcej:
Recykling 1025
Analiza 397