Branża protestuje przeciwko włoskiemu podatkowi od tworzyw sztucznych

Branża protestuje przeciwko…

Podczas spotkania, które odbyło się w Düsseldorfie podczas targów K, trzej prezesi europejskich stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych, Renato Zelcher (European Plastics Converters), Javier Constante (PlasticsEurope) i Ton Emans (Plastic Recyclers Europe), zaprotestowali przeciwko propozycji rządu włoskiego dotyczącej wprowadzenia podatku w wysokości 1000 € za tonę opakowań z tworzyw sztucznych.

Według nich proponowany "podatek od opakowań z tworzyw sztucznych" będzie miał negatywny wpływ zarówno na konsumentów jak i zmniejszenie zatrudnienia na lokalnym rynku. 

Włochy są drugim co do wielkości, po Niemczech, producentem wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie. Według włoskiej Federacji Pracowników podatek zagrozi sytuacji ekonomicznej 50 000 pracowników i przetrwaniu 2 000 małych i średnich firm, co skutkować będzie w rezultacie efektem domina dla całej gospodarki. Włoska  Federacja Konsumentów (Federconsumatori) szacuje, że taki podatek oznaczałby wzrost wydatków gospodarstw domowych o 140 euro rocznie.

Renato Zelcher będący zarazem dyrektorem generalnym włoskiej firmy działającej w branży opakowań elastycznych dodał, że środek ten może zagrozić przetrwaniu całego sektora, penalizując produkty, a nie negatywne zachowania i w rzeczywistości spowolni wszystkie wysiłki, które zostały podjęte w kierunku urzeczywistnienia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przedstawiciele organizacji branżowych przypominają, że materiały i produkty z tworzyw sztucznych pomagają unikać marnotrawstwa żywności, mają kluczowy wpływ na zmniejszenie kosztów transportu, oszczędność energii i zmniejszenie emisji CO2. 

Cel, jakim jest wprowadzenie na rynek UE 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, został objęty patronatem Komisji Europejskiej. Jest on bardzo ambitny ale osiągalny, będzie jednakże wymagał wielu inwestycji w cały łańcuch wartości tworzyw sztucznych. 

"Zakaz stosowania tworzyw sztucznych czy wzrost podatków tego procesu nie przyspieszą, wręcz przeciwnie, będą obciążeniem dla naszego przemysłu, zagrażając tysiącom miejsc pracy, szczególnie teraz gdy stoimy w obliczu kryzysu gospodarczego w Europie. Nasz przemysł jest już aktywny w wypełnianiu swojej roli i ponownie deklarujemy swoje starania aby osiągnąć ambitny cel jakim jest  wprowadzenie do 2025 r. 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do nowych produktów na rynku UE" - deklarują uczestnicy spotkania.

eupc

Czytaj więcej:
Prawo 459
Rynek 1101
Umowy 166