Ceny spadły, popyt się poprawił na rynku poliolefin w Polsce

Ceny spadły, popyt się poprawił…

Zgodnie z prognozami, grudzień rozpoczął się od spadku cen monomerów, a następnie poliolefin na polskim rynku pierwotnym. Średnie ceny rynkowe HDPE spadły o 35 - 55 euro za tonę w ciągu tygodnia. Należy zauważyć, że dolna granica przedziału mieści się w granicach 1000 EUR/t. Warto zauważyć, że obecna cena HDPE jest o 150 EUR/t niższa niż na początku listopada.

Cena LDPE film jest o 75 EUR/t niższa niż w ubiegłym tygodniu i o 180 EUR/t niższa niż na początku listopada. Średni zakres cen rynkowych LDPE film, podobnie jak LLDPE C4, mieści się w przedziale 1020 - 1080 EUR/t.

Spośród gatunków polipropylenu w największym stopniu spadła cena PP copo. Obecna cena mieści się w przedziale 1075 - 1185 EUR/t, czyli o 60 EUR mniej niż tydzień temu i 145 EUR mniej niż miesiąc temu. Cena off-grade tego materiału waha się w przedziale 950 - 970 EUR/t.

Gracze rynkowi odnotowują dość wysoki popyt na HDPE, zwłaszcza ze strony producentów rur. Aktywność przetwórców w zakupie polipropylenu i polietylenu liniowego jest na średnim poziomie. Najniższy popyt, zgodnie z komentarzami handlowców, dotyczy LDPE.

W większości przypadków przetwórcy kupują materiał z warunkiem dostawy w styczniu 2024 roku. Na rynku brakuje PP random i HDPE off-grade. - W tym miesiącu otrzymałem tylko jedną ofertę na PP random - powiedział jeden z polskich traderów.

Ze względu na trwające święta, przetwórcy i producenci przejdą na przestój produkcyjny. - Ostatnim dniem roboczym w tym roku dla wielu firm będzie 22 grudnia, ale dostosujemy się do naszych klientów - powiedział jeden z handlowców. Przewiduje się, że popyt utrzyma się na obecnym poziomie do końca grudnia. Jednak niektórzy handlowcy mówią o wzroście popytu w przyszłym tygodniu, z myślą o możliwym dalszym spadku cen materiałów. - Handlowcy mogą oferować resztki partii ze swoich magazynów, po cenach nawet niższych niż dzisiejsze - powiedział jeden z uczestników rynku.

Ceny w styczniu będą zależeć od kilku czynników. Na przykład, ożywienie i wzrost cen pierwotnych materiałów może wynikać z decyzji OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową) o zmniejszeniu produkcji ropy naftowej na początku 2024 roku. Negatywny wpływ na ceny w styczniu może mieć zwiększona aktywność przetwórców w tym miesiącu. - W styczniu odbędą się dostawy towarów zakupionych w grudniu, więc nie powinniśmy spodziewać się natychmiastowego wzrostu zarówno popytu, jak i cen na samym początku roku - powiedział jeden z graczy. Ogólne perspektywy na rok 2024 są pozytywne. Analitycy rynkowi twierdzą, że zapasy są rekordowo niskie w całym łańcuchu rynku poliolefin. - Ożywienie na rynku rozpocznie się, ale trudno dziś przewidzieć, jak silny i trwały będzie ten wzrost.