Dassault Systèmes z dobrymi wynikami w drugim kwartale

Dassault Systèmes z dobrymi…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2023, zakończony 30 czerwca 2023r. Całkowite przychody w drugim kwartale 2023r. wzrosły o 8% do 1,45 miliarda Euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 8% do 1,31 miliarda Euro. Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 2% i stanowiły 32% przychodów z oprogramowania 3DExperience Eligible. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 11% i stanowiły 23% przychodów z oprogramowania.

  • Przychody z oprogramowania w Q2 2023 według regionów geograficznych: Przychody z oprogramowania w obu Amerykach wzrosły o 10% i stanowią 40% przychodów z oprogramowania, głównie dzięki dobrym wynikom w dziedzinach Aerospace&Defence, High-Tech oraz Life Science. Przychody z oprogramowania w Europie wzrosły o 9% osiągając 36% udziału. Region skorzystał z silnej pozycji Niemiec i Francji, gdzie najlepsze wyniki wygenerowały branże Consumer Packaged Goods & Retail oraz Transportation & Mobility. Udział Azji w przychodach z oprogramowania wzrósł w tym kwartale o 4% do 24%, dzięki odbiciu w Chinach, gdzie odnotowano jednocyfrowy wzrost, a także dzięki utrzymującemu się dwucyfrowemu wzrostowi w Indiach oraz dobrym wynikom w obszarze Mainstream Innovation.

  • Przychody z oprogramowania w Q2 2023 według branż: Jedne z najsilniejszych wzrostów w Q2 wykazały branże Aerospace & Defense, Life Sciences & Healthcare, Home & Lifestyle, High-Tech, Marine & Offshore. Branże Industrial Equipment oraz Transportation & Mobility także osiągnęły dobre wyniki, wykazując wysoką dynamikę przez cały kwartał.

 - W transformacyjnej podróży From Things to Life, w którą wyruszyliśmy w 2020 roku, kluczową rolę odgrywają możliwości, jakie niesie nauka. Oparte na nauce doświadczenia wirtualnych bliźniaków pełnią funkcję uniwersalnego języka, nowego "środowiska" współpracy i tworzenia, wspierającego naszą wyobraźnię. Wirtualne bliźniaki pozwalają przekraczać dyscypliny i tworzą nową perspektywę pracy nad projektem. Możliwości wirtualnych bliźniaków były głównym tematem kluczowych wydarzeń, które niedawno zorganizowaliśmy, gromadząc społeczności naukowe w celu zbadania połączenia między sztuczną inteligencją, systemami cybernetycznymi i MODSIM, których rdzeniem są nauki biologiczne. Takie zależności umożliwiają nowe podejście do zrównoważonego rozwoju, ponieważ nauki o materiałach, a także nauki biologiczne są szeroko wykorzystywane w ramach doświadczeń wirtualnych bliźniaków. Nasz cel jest jasny - dostarczać środowisko 3DExperience, które wspiera zrównoważone innowacje i harmonizuje produkt, naturę i życie - powiedział Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes.

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska

Reportaże

Forum