GID stawia na energooszczędne i niskoemisyjne rozdrabniarki Vecoplan

Od początku neutralny pod względem emisji CO2

Firma GID stworzyła inteligentny system odzyskiwania odpadów opakowaniowych wykonanych z EPP/EPE, które są obszerne i jednocześnie bardzo lekkie. Aby maksymalnie efektywnie poddać recyklingowi opakowania i ograniczyć emisję CO2, firma utworzyła w całej Europie punkty zbiórki, w których odpady opakowaniowe są najpierw prasowane. Oznacza to, że jedna ciężarówka może przewieźć ilość materiału, która w innym wypadku wymagałaby 22 pojazdów.

W Eschwege wózki widłowe przekładają spaletyzowane i posortowane odpady bezpośrednio do rozdrabniarki. VIZ 1700 przetwarza pozostałości opakowaniowe i odpady produkcyjne sprasowane w bele, a także bryły rozruchowe. W firmie GID bele mają maksymalne wymiary do 1200 x 800 x 500 milimetrów. Do tego dochodzą także folie stretch, liny i siatki. Mniejszy model VIZ 1300 rozdrabnia odpady w Eschwege do maksymalnie 1200 x 400 x 400 milimetrów. Materiał wejściowy, składający się z różnych tworzyw sztucznych, jest utwardzony i pozbawiony zanieczyszczeń. Firma Vecoplan dostarczyła również płaskie przenośniki taśmowe z małym buforem pośrednim, który transportuje rozdrobniony materiał do wytłaczarek. Bębny z głowicą magnetyczną neodymową w łatwy sposób oddzielają magnesowalne drobinki metaliczne. „Udało nam się ustawić parametry, takie jak przesuw lub prędkość, bez konieczności ich zmiany podczas pracy” – wyjaśnia Philipp Güth. Niektóre systemy działają z 25-procentową prędkością, podczas gdy stara rozdrabniarka pracowała stale z pełną prędkością.

24-02-06-vecoplan-ab-general-industries-deutschland-gid-02
Materiałem wsadowym są bryły rozruchowe (odpady poprzemysłowe) ...


Ryzyko wypadku zażegnane

Ważnym aspektem dla Matthiasa Henninga jest bezpieczeństwo maszyn. „Nasza poprzednia rozdrabniarka często ulegała wypadkom podczas konserwacji” – relacjonuje. „Głównym powodem była konieczność ręcznego obracania wirnika przy wymianie koron tnących”. Dzięki napędowi HiTorc model VIZ może przesunąć wirnik do odpowiedniej pozycji konserwacyjnej przy niskiej prędkości. Dostępny jest specjalny tryb umożliwiający doskonałą i bezpieczną regulację szczeliny cięcia poza maszyną. Dzięki hydraulicznie otwieranej klapie dolnej wszystkie prace można wykonywać ergonomicznie. Koncepcja przykręcanych płyt mocowania narzędzi z różnymi wielkościami koron tnących sprawia, że wymiana wirników nie jest już konieczna.

Przemyślana koncepcja cyfryzacji

Obie rozdrabniarki są wyposażone w Vecoplan Smart Center (VSC), a intuicyjny panel sterowania VSC.control jest zintegrowany z wydajną koncepcją cyfryzacji. Służy jako środek komunikacji do nowoczesnego sterowania i bezpośredniego połączenia z Vecoplan. Maszyny są połączone w sieć za pomocą VSC.connect. Ponadto umożliwia to uzyskanie dostępu online do dodatkowych usług, jak usługa zdalna, kluczowe wskaźniki efektywności lub baza danych mediów.

„Możemy sprawdzić stan rozdrabniarek za pomocą iPada i w razie potrzeby interweniować sami” – mówi Henning. „Jest to szczególnie ważne w weekendy, kiedy ani mnie, ani kierownika zakładu nie ma w firmie”. Kluczowe wskaźniki efektywności obejmują nie tylko przepustowość na jednostkę czasu, ale także zużycie energii. Dostarczają one informacji o tym, jak efektywnie przetwarzany jest materiał. Dzięki tej opcji firma GID może jeszcze przejrzyściej przedstawić klientom rzeczywiste koszty.

Ponadto VSC da się wykorzystać do ciągłego pomiaru temperatury materiału wyjściowego. Zbyt gorący wirnik może stopić część tworzyw sztucznych, które w następstwie przykleją się do komponentów. W przeszłości prowadziło to wielokrotnie do nieplanowanych przestojów podczas ciągłej pracy. „Dzięki chłodzeniu materiałów Vecoplan (VMK) możemy stale kontrolować temperaturę i chłodzić tylko wtedy, gdy wymaga tego proces” – wyjaśnia z optymizmem dyrektor zarządzający GID. Ponadto kierownik zakładu może w dowolnym momencie uzyskać zdalny dostęp do maszyn. Dzięki kamerze da się obserwować wszystkie wrażliwe obszary. Pozwala to ograniczyć awarie do minimum.  

24-02-06-vecoplan-ab-general-industries-deutschland-gid-03
... oraz sprasowane w bele pozostałości kratek perforowanych (odpady poprzemysłowe).

Właściwy partner

Dzięki wydajnej technologii rozdrabniania Vecoplan firma GID obniżyła koszty energii i zwiększyła produktywność i może teraz przetwarzać znacznie szerszą gamę materiałów. „Jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjną firmą w swojej niszy, ponieważ mamy właściwe rozwiązanie w przypadku każdego materiału” – podkreśla dyrektor zarządzający Henning. Serwis również odgrywa bardzo ważną rolę. „Jesteśmy małą firmą. A co, jeśli nagle będziemy potrzebować wsparcia? Czy wystarczy natychmiast skontaktować się z call center lub ekspertem? W przypadku Vecoplan wiemy, kto dowodzi”.
Producent maszyn i systemów z zakresu gospodarki
 

Producent maszyn i systemów z zakresu gospodarki zasobami i recyklingu, przeznaczonych do rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna, biomasy, tworzyw sztucznych, papieru, innych cennych surowców, takich jak odpady komunalne i przemysłowe.

Niemcy