Na rynku nie brakuje oryginalnych materiałów

Na rynku nie brakuje oryginalnych…

Najpopularniejszymi produktami na rynku były niskociśnieniowy polietylen i polipropylen. LDPE, który był poszukiwany w zeszłym miesiącu i którego ilość na rynku nie była wystarczająca, nie cieszy się obecnie dużym popytem. "Pojawiło się dużo importowanego materiału, ale popyt stał się niski", skomentował jeden z handlowców. Podobnie wygląda sytuacja z C4-LLDPE. Warto również zauważyć, że jeden z producentów, który na początku miesiąca oferował LLDPE C4 po 1230 EUR/t DDP w Polsce, w zeszłym tygodniu obniżył cenę.

Średnia cena rynkowa LDPE folia jest o 50 EUR/t wyższa niż pod koniec września. Cena polietylenu niskociśnieniowego wzrosła średnio o 30-50 EUR/t. Należy zauważyć, że w oparciu o powyższe dane, próba podniesienia cen polietylenu przez producentów o 70-100 EUR nie została zaakceptowana przez przetwórców.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z polipropylenem. Niektórzy gracze rynkowi twierdzą, że popyt na PP jest na ponadprzeciętnym poziomie, dzięki czemu ceny materiału mogłyby wzrosnąć o 60-90 EUR. Na przykład cena PP rafia wzrosła o 60 EUR w porównaniu z końcem września, PP wtrysk wzrosł średnio o 65 EUR. PP copo i PP random zdrożały o 90 EUR.

Gracze rynkowi zauważają niedobór off-grade HDPE folia i HDPE blow-molding. Cena materiałów pozagatunkowych jest średnio o 80-150 EUR/t niższa od cen materiałów oryginalnych.

Według prognoz Chem-Courier, koszt poliolefin pozostanie stabilny do końca miesiąca. Jednak ze względu na malejący popyt, pod koniec miesiąca handlowcy mogą zacząć sprzedawać materiały z rabatami lub ofertami specjalnymi. Gracze mają również obawy o rozprzestrzenianie się konfliktu w Izraelu. "Jeśli skala problemu się zwiększy, zaczną się problemy logistyczne, a ceny ropy pójdą w górę, na rynku poliolefin znów zapanuje zamieszanie" - powiedział jeden z traderów.

W listopadzie, ze względu na tradycyjny spadek aktywności konsumentów, ceny poliolefin prawdopodobnie pozostaną stabilne. Jedynie wyższe ceny ropy naftowej lub niższe zapasy produktów w magazynach producentów, czyli kolejny niedobór, mogą mieć korzystny wpływ i dać możliwość podniesienia cen monomerów, a w konsekwencji poliolefin w przyszłym miesiącu. Jednak według danych uczestników rynku, magazyny producentów PP i PE są pełne.