Na targach Poleko o spalarniach odpadów

W Polsce funkcjonuje jedna spalarnia śmieci. Znajduje się ona w Warszawie. Oprócz niej działa kilka mniejszych zakładów, jednakże utylizują one odpady medyczne i przemysłowe. Unia Europejska chce dofinansować budowę 10 kolejnych spalarni. Niestety inwestycje wciąż nie ruszają, a do tego w międzyczasie pojawiają się protesty społeczne i brak porozumienia pomiędzy partnerami przyszłych inwestycji.

W trakcie targów Poleko, problematyce związanej z koniecznością budowania w naszym kraju nowoczesnych spalarni odpadów było poświęconych kilka specjalistycznych konferencji. Targi te, to największe w naszej części Europy wydarzenie dotyczące ochrony środowiska. Tegoroczne targi Poleko, które odbywały się w Poznaniu w dniach 27-30 października, zgromadziły blisko 800 wystawców z 18 krajów.

Jak przekonywano w ramach branżowych seminariów budowa zakładów utylizacji termicznej jest w Polsce koniecznością. Jedyna dotychczasowa spalarnia mieści się w stolicy i powstała siedem lat temu. Zgodnie z unijnymi przepisami nasz kraj musi ograniczyć gromadzenie odpadów na składowiskach. Podpisane dyrektywy nakładają na nas obowiązek stopniowego zmniejszania składowanych odpadów. Do 2010 r. powinno ich być nie więcej niż 75 proc. wszystkich wytwarzanych odpadów. W tej chwili ten poziom wynosi 95 proc. Do 2013 r. tylko połowa z nich może trafić na składowiska, resztę natomiast należy poddać recyklingowi lub też utylizacji w spalarniach.

Na rozliczenie budowy spalarni z UE mamy czas do 2015 r. Jeżeli nie wywiążemy się z zawartych umów, wówczas Bruksela będzie miała prawo nałożenia kar. Za każdy dzień zwłoki będziemy mogli zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy euro.

Jak więc widać problem jest ogromny. Statystyczny mieszkaniec dużego miasta wytwarza w ciągu roku od 300 do 500 kg odpadów komunalnych. Średnia europejska to 400 kg. Do tego dochodzą jeszcze odpady przemysłowe. W specjalnym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w którym zapisano najważniejsze inwestycje z związane z ochroną środowiska na lata 2007 - 2013, rząd umieścił 10 projektów nowoczesnych spalarni ubiegających się o dofinansowanie z budżetu unijnego. Mają one powstać w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie, Krakowie, Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu, Chełmnie i dwie na Górnym Śląsku. Łącznie na te inwestycje trzeba będzie wydać ponad miliard euro.