Najważniejsze wydarzenia 2013 roku

Nowe regulacje

Obok nowych inwestycji i zmian personalnych w firmach, rok 2013 przyniósł zmiany w prawie, pośrednio lub bezpośrednio dotykające branżę tworzyw sztucznych. Jedną ze zmian jest uchwalenie nowej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jej najważniejsze punkty to m.in. ustalenie poziomów recyklingu dostosowanych do wymogów unijnych, wprowadzenie rejestru przedsiębiorców i opłaty produktowej oraz możliwość przeprowadzania kontroli.

W połowie roku weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. ustawa śmieciowa. Głównym założeniem rewolucji śmieciowej jest przekazanie odpowiedzialności za odpady gminom, co ma doprowadzić do wyeliminowania patologii w polskiej gospodarce odpadami. Rychło okazało się, że szczytne założenia reformy są torpedowane przez praktykę wyłaniania firm zajmujących się utylizacją odpadów - kryterium cenowe brane pod uwagę w przetargach skutecznie eliminuje w wielu przypadkach zaawansowane metody utylizacji na rzecz metod najprostszych. Wszystko wskazuje więc na to, że na prawdziwą rewolucję będziemy jeszcze musieli poczekać.

Jesienią branżę tworzyw sztucznych zelektryzowała propozycja unijnego komisarza ds. środowiska w sprawie ograniczenia stosowania tzw. lekkich toreb z tworzyw. Propozycja KE dopuszczałaby wprowadzenie opłat za tego typu torby bądź nawet zastosowanie przez dane państwo zakazu stosowania foliówek. Pomysł spotkał się z licznymi głosami sprzeciwu ze strony organizacji branżowych.

Targi branżowe

Podsumowując rok 2013, nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach targowych. Uwagę całej światowej branży przyciągały oczywiście targi K w Düsseldorfie. Odbywające się w trzyletnim cyklu wydarzenie w tym roku zgromadziło 3,2 tys. firm oraz 218 tys. odwiedzających ze 120 krajów z całego świata.

Chinaplas, drugie pod względem wielkości targi branży tworzyw, odbyły się w tym roku w Kantonie. Wystawiło się na nich 2,9 tys. firm, a wystawę obejrzało ponad 114 tys. gości.

Na kieleckim Plastpolu, największych polskich targach sektora, wystawiło się 700 firm, a do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjechało 17 tys. gości.
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8
Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory
 

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4
brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska
brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska