Najważniejsze wydarzenia 2013 roku

Dla spółki Synthos rok 2013 był rokiem prowadzenia dużych inwestycji o charakterze proinnowacyjnym - nie przypadkiem spółka została uhonorowana przez kapitułę konkursu Polish Chemical Awards nagrodą właśnie w kategorii innowacyjności. Do sztandarowych projektów spółki należy budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii oraz inwestycja w kauczuki SSBR o wartości 586 mln zł, której zakończenie planowane jest na 2015 rok.

Duże inwestycje prowadzi także spółka PCC Rokita z Brzegu Dolnego. Dzięki przeprowadzonemu procesowi likwidacji wąskich gardeł o 150 proc. wzrośnie w tym roku produkcja pochodnych fosforu, używanych jako surowce do syntezy substancji aktywnych farmaceutyków, środków ochrony roślin i dodatków do tworzyw sztucznych. Pod koniec roku firma poinformowała o innej inwestycji - kosztem 270 mln zł powstanie w Brzegu Dolnym nowa instalacja do produkcji kwasu monochlorooctowego, używanego m.in. w branży spożywczej czy kosmetycznej.

O dobrej kondycji PCC Rokita świadczą wyniki finansowe, a zwłaszcza rosnący zysk netto firmy. Warto dodać, że sukcesem zakończyła się emisja obligacji spółki, która pozyskała w ten sposób w ciągu całego roku 95 mln zł.

Koniec roku przyniósł długo oczekiwaną informację o planowanej nowej polskiej inwestycji petrochemicznej. W grudniu Grupa Azoty oraz Lotos poinformowały o podpisaniu porozumienia w sprawie dalszych prac nad gigantycznym, wartym 12 mld zł projektem. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu prac ma zapaść w tym roku, po wykonaniu pełnego studium wykonalności. Jako kluczowy projekt dla gospodarki państwa, budowa petrochemii byłaby wspierana przez Polskie Inwestycje Rozwojowe. Przy budowie kompleksu pracę znalazłoby 5-7 tys. osób, zaś docelowo po rozruchu - ok. 2 tys. osób. Realizacja tego projektu znacząco poprawiłaby krajowy bilans handlowy w zakresie chemikaliów i tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej:
Analiza 403

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska