Nowe gatunki polipropylenu w ofercie BOPS

Nowe gatunki polipropylenu w ofercie BOPS
Spółka Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. dołączyła do swojej oferty handlowej dwa nowe tworzywa wytwarzane z użyciem najnowszej generacji katalizatora metaloorganicznego Avant ZN, który nie zawiera ftalanów. Moplen HP2674 i Moplen HP2774 to dwa gatunki polipropylenu, które charakteryzują się wysoką płynnością, dzięki czemu z powodzeniem mogą być używane przez przetwórców poliolefin do sporządzania mieszanin, a także do produkcji szerokiego zakresu włókien metodą przędzenia ze stopu. Tworzywo wytwarzane jest przez spółkę LyondellBasell w Europie Zachodniej.

Obydwa gatunki wyznaczają nowe standardy w odniesieniu do przetwarzalności i wytrzymałości mechanicznej. Jak się okazało, bardzo wąski rozkład masy cząsteczkowej (MWD) obydwu produktów pozwala na wytwarzanie włókien ciągłych o średnicy mniejszej o około 20 proc. w porównaniu do gatunków tradycyjnych. Możliwość wytwarzania cieńszych włókien o lepszej wytrzymałości pozwala na
przekroczenie bariery właściwości mechanicznych, a dodatkowo włókna są bardziej miękkie w dotyku. Stanowi to wartość dodaną w przypadku zastosowań na produkty sanitarne. Wykorzystanie katalizatora najnowszej generacji, niezawierającego ftalanów, otwiera drzwi do szerokiego zakresu zastosowań wymagających gatunków polipropylenu o najwyższej czystości.

Wysokie temperatury przetwórstwa ograniczają użycie wielu rodzajów masterbaczy, ponieważ w połączeniu z konwencjonalnymi tworzywami stosowanymi w produkcji włókien ze stopu istnieje niebezpieczeństwo degradacji termicznej wielu składników. W szczególności dotyczy to stosowania pigmentów organicznych używanych jako środki barwiące. Dzięki użyciu dwóch nowych gatunków istnieje możliwość użycia niższych temperatur przetwórstwa, co z kolei pozwala na użycie znacznie szerszego zakresu masterbaczy, w tym także pigmentów organicznych, a przy okazji zapewnia lepszą dyspersję.

Moplen HP2674 i Moplen HP2774