Nowe kopolimery z instalacji Basell Orlen Polyolefins

Nowe kopolimery z instalacji Basell Orlen Polyolefins
W ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż pojawiły się nowe gatunki kopolimeru statystycznego. Do tej pory płocka fabryka jeszcze takich surowców nie produkowała.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż oferuje teraz pełen zakres gatunków polipropylenu, takich jak homopolimery PP, kopolimery udarowe (blokowe) PP i kopolimery statyczne PP o zróżnicowanych właściwościach. Produkty te pochodzą z płockiej fabryki Basell Orlen Polyolefins, która na skalę przemysłową uruchomiła produkcję kopolimeru statystycznego w oparciu o technologię Spheripol. Dzięki temu, powiększony został zakres wytwarzanych w BOP poliolefin o nową grupę tworzyw polipropylenowych, które do dotychczas nie były produkowane w Polsce.

Nowe gatunki poliolefin to Moplen RP2380 i Moplen RP348U. Polipropyleny te są rekomendowane przede wszystkim do wtrysku cienkościennego i do wytwarzania detali o bardzo długiej drodze płynięcia. Ze względu na obecność odpowiedniego pakietu dodatków, zawierającego m.in. efektywnie działający środek klasyfikujący/nukleujący i antystatyk, obydwa gatunki kopolimeru statycznego oferują przetwórcom utrzymanie optymalnych warunków przetwórczych oraz zapewniają atrakcyjne właściwości użytkowe, szczególnie w zakresie estetyki i właściwości optycznych wytwarzanych detali.

Nowe poliolefiny z instalacji Basell Orlen Polylefins


Pierwszy z wymienionych gatunków, czyli Moplen RP2380 (MFR = 48 g/10 min) został opracowany z myślą o najbardziej nawet wymagających przetwórcach i użytkownikach.

Dzięki zastosowaniu środka nukleującego najnowszej generacji gatunek Moplen RP2380 oferuje dodatkowe zalety na etapie przetwórstwa oraz w zakresie właściwości użytkowych. Próby przeprowadzane przez klientów BOPS potwierdziły już, że detale wytwarzane przy zastosowaniu gatunku Moplen RP2380 uzyskują optymalną przezroczystość i wysoki połysk już w zakresie temperatur przetwórstwa 190 - 200 st. C, co wskazuje na możliwość obniżenia temperatury przetwórstwa nawet o 40 st. C, w porównaniu do standardowych gatunków kopolimerów statystycznych PP.

Oznacza to mniejsze zużycie energii elektrycznej i skrócenie czasu chłodzenia, zapewniając wyższą produktywność i możliwość skrócenia czasu całego cyklu.

Dodatkowo, we wszystkich przeprowadzonych testach, pojemniki produkowane przy wykorzystaniu gatunku Moplen RP2380 wykazują małe zamglenie i bardzo wysoki połysk oraz odpowiedni odcień.

Jak tłumaczą przedstawiciele BOPS, użytkownicy surowca przyznają, że wyroby finalne oparte o Moplen RP2380 wykazują wysokie właściwości sensoryczne, niezbędne do pakowania lub przechowywania żywności.

Z kolei drugi ze wspomnianych kopolimerów statystycznych PP, czyli Moplen RP348U, to produkt już dobrze znany na polskim rynku. Gatunek dostępny był z fabryk LyondellBasell w Europie Zachodniej. Teraz jednak będzie powstawał także w Płocku. Charakteryzuje się on jeszcze wyższą płynnością w stanie stopionym (MFR = 75 g/10 min) w porównaniu do RP2380 i zapewnia utrzymanie optymalnej równowagi w relacji sztywność a udarność.

Gatunek ten również gwarantuje bardzo dobrą przezroczystość i połysk. Ze względu na wymienione właściwości, Moplen RP348U jest chętnie stosowany przez wielu przetwórców wytwarzających cienkościenne artykuły gospodarstwa domowego oraz opakowania do żywności, również o bardzo małej grubości ścianek i o złożonych przekrojach.

Na koniec warto jeszcze dodać, że potencjalne zastosowania konsumenckie dla gatunków Moplen RP2380 i Moplen RP348U to transparentne pojemniki do żywności, transparentne opakowanie wielokrotnego użytku, artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, okulary ochronne.

Właściwości poliolefin BOPS