Nowe wytłaczarki made in Poland

Wytłaczarki dwuślimakowe produkowane przez ZMCh Metalchem są maszynami przeciwbieżnymi i jako takie przeznaczone są do pracy w liniach technologicznych do wytłaczania rur, granulatów, profili i płyt z polichlorku winylu PVC, przede wszystkim z surowca w postaci suchego proszku (dry blendu PVC). Z wyjątkiem największej wytłaczarki 2T14MG wszystkie pozostałe są maszynami ze ślimakami stożkowymi.

Takie rozwiązanie konstrukcyjne wykazuje wszystkie od dawna znane zalety wytłaczarek dwuślimakowych ze ślimakami stożkowymi, tj. plastyfikacja jest osiągana przy minimalnym poziomie naprężeń w materiale wyjątkowa elastyczność w odniesieniu do parametrów przetwórstwa, surowca i stosowanych receptur korzystne wydłużenie czasu przebywania surowca i zwiększenie powierzchni wymiany ciepła w strefie zasilania i plastyfikacji oraz zmniejszenie tych wielkości w strefie dozowania niskie ścinanie i tarcie w strefach za odgazowaniem skutkujące wyższą pozostałą stabilnością termiczną PVC niższe siły wzdłużne działające na łożysko oporowe ze względu na małą średnicę końcówek ślimaków łatwy demontaż ślimaków (do tyłu) nie wymagający demontażu urządzeń linii technologicznej Wtórnym efektem tych zalet jest przedłużenie trwałości ślimaków, cylindra i przekładni

Rozwiązania konstrukcyjne wytłaczarek dwuślimakowych przeciwbieżnych różnią się nieco w zależności od zastosowania: różne są konstrukcje (geometrie) ślimaków, a prędkości ślimaków i moce silników są generalnie mniejsze przy wytłaczaniu profili w porównaniu do innych zastosowań

Układ uplastyczniający stanowi para napędzanych i termostatowanych ślimaków, obracających się przeciwbieżnie w ogrzewanym cylindrze. PVC w cylindrze - na skutek kombinacji grzania, sprężania i zgniatania pomiędzy zwojami ślimaków - staje się stopioną, zhomogenizowaną masą, która jest następnie przetłaczana do odpowiedniej głowicy. Układ odgazowania wyposażony w pompę próżniową i zespół filtrujący zapewnia skuteczne odgazowanie tworzywa zanim jego stop zostanie wytłoczony przez głowicę.

Metalchem


W wykonaniu standardowym ślimaki i cylinder produkowane są jako monolityczne ze specjalnej stali do azotowania i utwardzone w procesie azotowania gazowego. Producent proponuje także ślimaki molibdenowane, w których wierzchołki zwojów pokryte są warstwą stopu na bazie molibdenu. Mimo że warstwa molibdenu nie jest twarda (tylko 500 HV) to zapewnia ona we współpracy z azotowanym cylindrem, bardzo dobre własności poślizgowe i optymalną odporność na ścieranie.

Układ termoregulacji cylindra i ślimaków - zadaniem jego jest utrzymanie temperatury tworzywa w poszczególnych strefach układu uplastyczniającego na wymaganym przez proces technologiczny poziomie poprzez dogrzewanie lub odebranie nadmiaru ciepła. Niemal we wszystkich produkowanych wytłaczarkach stosowany jest system elektrycznego grzania i powietrznego chłodzenia cylindra (powietrzem z indywidualnych wentylatorów) oraz zewnętrzny układ termostatyzacji ślimaków, w którym olej o zadanej temperaturze jest przetłaczany przez otwory w ślimakach ustalając ich temperaturę na właściwym poziomie. W chwili obecnej trwają próby z zastosowaniem wewnętrznego systemu termoregulacji ślimaków, w którym nadmiar energii w strefie dozowania jest używany do podgrzania tworzywa w strefie zasilania ślimaków.

Czytaj więcej: Wytłaczarki 109

Producent maszyn do przetwórstwa tworzyw
 

Producent maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wytłaczarki, linie do produkcji folii, butelek, wkładów do zniczy.

Polska, 05-092 Łomianki, Kolejowa 152
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy: wytłaczarki, linie do produkcji kabli, linie do produkcji filamentu do druku 3d

Polska, 32-050 Skawina, Piłsudskiego 23