Podsumowanie XI Kongresu Polska Chemia

Wśród najważniejszych założeń Manifestu Polskiej Chemii znalazło się 6 filarów

1. Ochrona rynku

Celem jest zabezpieczenie polskiego rynku chemicznego przed nieuczciwą konkurencją i dumpingiem cenowym. Obejmuje to rewizję i poszerzenie przepisów antydumpingowych oraz antysubsydyjnych, wzmocnienie nadzoru celnego, a także kontrolę jakości i bezpieczeństwa importowanych surowców i produktów. Kluczowe jest również zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego poprzez rozbudowę infrastruktury oraz dywersyfikację źródeł surowców.

2. Transformacja energetyczna

Podstawą jest modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz zwiększenie publicznego finansowania na rozwój energii odnawialnej i niskoemisyjnych technologii. Program zakłada uproszczenie procedur, poprawę dostępu do środków na projekty zero- i niskoemisyjne oraz promocję technologii takich jak wodór czy biogaz.

3. Zrównoważona chemia

Podejście oparte na zrównoważeniu, uwzględniające wpływ substancji chemicznych na środowisko i realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Wprowadzenie innowacji w „zielone chemikalia”, wzrost zainteresowania rynkowego poprzez regulacje, dotacje i ulgi podatkowe, oraz wprowadzenie jednolitych wymagań dla produkcji w UE, i importu wyrobów.

4. Gospodarka cyrkularna

Skupienie na promowaniu recyklingu chemicznego, ulepszaniu systemów zbiórki i segregacji odpadów oraz implementacji gospodarki obiegu zamkniętego. Chodzi o tworzenie regulacji wspierających te technologie oraz system finansowania i zachęt dla przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie.

5. Sprzyjające regulacje

Dostosowanie regulacji do możliwości technologicznych i korzyści środowiskowych, uwzględnienie opinii sektora chemicznego przy tworzeniu nowych przepisów, usprawnienie procesów wydawania decyzji, oraz ujednolicenie regulacji związanych z raportowaniem.

6. Przyszłość Polskiej Chemii

Wsparcie dla reformy systemu kształcenia, rozwój edukacji dualnej, pomoc w skalowaniu innowacji, uruchomienie programu sektorowego wspierającego projekty innowacyjne oraz promocja i wykorzystanie technologii cyfrowych w kontekście Przemysłu 5.0.

afl-060624-211

Głos administracji wybrzmiał również szczególnie podczas przemówień otwierających. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego zgodnie zauważyli, że przemysł chemiczny mierzy się z wieloma wyzwaniami, transformacją energetyczną, inwestycjami i zaapelowali o aktywność branży zarówno w dialogu z administracją krajową, jak i międzynarodową, szczególnie unijną. Od tej współpracy zależy skuteczność przyszłych polityk istotnych dla kreowania przyszłości Polskiej Chemii. Z kolei w liście skierowanym do branży chemicznej od Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesława Siekierskiego, podkreślona została istota współpracy pomiędzy rolnictwem a branżą chemiczną, aby m.in zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w przyszłości i opracowywać proekologiczne produkty. Znaczenie branży i zaproszenie do dialogu podkreślone zostało również w liście od Marszałek Senatu RP, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, odczytanym przez Senatora Waldemara Pawlaka reprezentującego Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w Senacie RP.

Z kolei w ramach przemówień otwierających przedstawicieli biznesu, Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Orlen S.A. i Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zwrócił uwagę na wyzwania geostrategiczne oraz regulacyjne, z jakimi boryka się branża chemiczna, w tym kwestie energetyczne i klimatyczne oraz konsekwencje pandemii, takie jak przerwane łańcuchy dostaw. Podkreślił, że kryzysy mogą być okazją do wprowadzenia istotnych zmian, dzięki wykorzystaniu wiedzy ekspertów, sztucznej inteligencji i innowacyjnych rozwiązań. Katarzyna Byczkowska, Prezeska Zarządu Basf Polska, dodała, że zagrożenie dla konkurencyjności sektora przemysłowego w Polsce i Europie wynika z wysokiego zapotrzebowania branży chemicznej na energię, co sprawia, że kryzys energetyczny ma na nią duży wpływ. Artur Kucia, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego Przemysł Ciężki i Wydobywczy w PKO Bank Polski, zauważył, że choć reprezentuje branżę mniej narażoną na wyzwania niż chemia, to jednak dostrzega, że intensywna regulacja branży chemicznej wpływa na podejście banku do przyszłych inwestycji. Na zakończenie, Kamil Majczak, Prezes Zarządu Qemetica, zwrócił uwagę, że ambitne cele mogą stanowić bodziec do poszukiwania i implementacji nowych technologii.