Podsumowanie XI Kongresu Polska Chemia

Innym kluczowym punktem agendy było zaprezentowanie Światowego Outlooka dla branży chemicznej przez Serge Lhoste, Managing Director, Global Chemical Strategy Lead z Accenture. Ekspert przedstawił obecną sytuację branży chemicznej, zwracając uwagę na niższe wskaźniki produkcji i eksportu. Podkreślił, że osiągnięcie celów zerowej emisji netto będzie wymagało dziewięciokrotnie więcej energii niż obecnie, porównując potrzebne zasoby do powierzchni całej Hiszpanii z elektrowniami wiatrowymi lub Irlandii wypełnionej panelami fotowoltaicznymi. Wskazał również, że 40% zarządów przemysłu ciężkiego oznajmia, iż nie będzie ich stać na dalsze inwestycje w neutralność klimatyczną, a jednocześnie 88% przedsiębiorstw stwierdza, że potrzeba więcej niż 20 lat, by produkty chemiczne produkowane bez emisji stały się konkurencyjne.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Kongresu, agenda obejmowała szereg paneli dyskusyjnych, rozmów eksperckich i prezentacji, odbywających się równolegle na tzw. Dużej Scenie oraz Scenie EXPO. Wystąpienia te ściśle korespondowały z filarami Manifestu Polskiej Chemii i były skupione na kluczowych tematach dla przyszłości sektora.

Na dużej scenie dyskutowano o wyzwaniach i możliwościach związanych z transformacją energetyczną, zrównoważoną chemią oraz innowacyjnymi inwestycjami, które mogą wspierać zarówno rozwój przemysłu, jak i realizację celów środowiskowych. Panele skupiły się na integracji transformacji cyfrowej, zielonej i energetycznej, podkreślając znaczenie nowych technologii oraz potrzebę dostosowania regulacji prawnych do bieżących realiów rynkowych i środowiskowych. Dyskutowano również o wyzwaniach związanych z zarządzaniem nowymi inwestycjami w kontekście społeczno-środowiskowym, gdzie zastosowanie znajduje gospodarka cyrkularna. Odbyły się również rozmowy poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu. Dyskusja ta była również okazją do zastanowienia się nad rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii, takich jak wodór czy biomasa, w krajowym miksie energetycznym. Ponadto rozmawiano intensywnie o problematyce PFAS, podkreślając wyzwania związane z ich szerokim zastosowaniem oraz koniecznością znalezienia równowagi między korzyściami a bezpieczeństwem środowiskowym. W kontekście sztucznej inteligencji rozważano, jak AI może przyczynić się do optymalizacji procesów, poprawy efektywności oraz innowacyjności, co jest kluczowe dla przyszłości sektora w dobie przemysłu 5.0.

Na scenie expo skupiono się na rozmowach i prezentacjach dotyczących praktycznych aspektów zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu oraz roli innowacji technologicznych w przemyśle. Omówiono, jak branża chemiczna może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie są nowe wymagania wobec kadr oraz które technologie mogą wspierać efektywność operacyjną i minimalizację wpływu na środowisko. Podjęto tematykę odpowiedzialności przedsiębiorstw za wprowadzanie zielonych innowacji oraz znaczenie recyklingu chemicznego w kontekście przyszłości branży.

Podczas kongresu zwrócono uwagę na znaczenie synergii między polityką, innowacjami technologicznymi i strategiami adaptacyjnymi, które są kluczowe dla przetrwania i rozwoju przemysłu chemicznego w obliczu zmieniających się globalnych warunków. Dyskusje te nie tylko odzwierciedlały aktualne wyzwania, ale także kierunki, w jakie branża może zmierzać, by osiągnąć zrównoważony rozwój i innowacyjność na arenie międzynarodowej.

Partnerzy Strategiczni XI Kongresu Polska Chemia: BASF, ORLEN S.A., PKO Bank Polski

Partner Specjalny XI Kongresu Polska Chemia: Qemetica

Partnerzy Główni XI Kongresu Polska Chemia: ABB, Accenture, ANWIL S.A., MAIRE, PERN S.A., RAFINERIA GDAŃSKA SP. Z O.O.

Partnerzy XI Kongresu Polska Chemia: Amargo TANK Think Tank, Arcadis, Atos, Axpo Polska, Bain&Company, coat-it, DB ENERGY SA, Dentons, Fluor Corporation, go&management GmbH Spółka Komandytowa, Grupa Azoty S.A., Honeywell, Hyundai Engineering Co. Ltd., EIT InnoEnergy, Naftoremont-Naftobudowa, Program Odpowiedzialność i Troska, ORLEN Południe S.A., PCC Rokita SA, GK Polimex Mostostal, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, SPETECH, Tapflo Polska, Wardyński & Partners.