Poznaj Twoje normy

Poznaj Twoje normy
Nie można lekceważyć znaczenia norm EN. Oprócz określania dokładnych cech produktu wskazują one także niezbędne badania, które produkty muszą przejść, aby uzyskać dopuszczenie. Gwarantują one także powtarzalność i stałą jakość produktu zastosowanego w danej aplikacji.

Jeśli zajmujemy się specyfikacją rur z tworzyw sztucznych w systemach kanalizacyjnych i odwadniających, normy EN gwarantują niezbędną pewność i spokój. Dzięki jasno określonym wytycznym dotyczącym ich zastosowania, pomagają one również w określaniu właściwych produktów i eliminowaniu ryzyka, dlatego też uznane organizacje, takie jak Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA), traktują je bardzo poważnie. Normy EN gwarantują wysoki poziom powtarzalności i jakości produktów, dlatego też Stowarzyszenie TEPPFA zapewnia, że wszyscy jego członkowie spełniają w pełni te wymagania.

Co się z tym wiąże?

Aby uzyskać dopuszczenie, produkt danego wytwórcy musi zostać poddany serii rygorystycznych badań i prób w celu sprawdzenia zgodności z normą. Obejmują one badanie typu zarówno surowca jak i produktu. Producent wykonuje regularne kontrole partii produktów, które obejmują szereg badań w tym odporność na ciśnienie wewnętrzne, sztywność obwodową, stabilność termiczną, a również wygląd i kolor.

Producent jest zobowiązany do przechowywania szczegółowej dokumentacji procesu produkcyjnego i wyników badań i udostępnienia jej w przypadku kontroli. Wszystkie zbadane właściwości produktu zawarte są w deklaracji właściwości użytkowych, którą producent jest zobowiązany udostępnić klientowi. Oznacza to, że inżynierowie mogą być pewni jakości stosowanych produktów - co jest istotne przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacyjnych lub odwadniających.

Istnieje wiele norm dotyczących rur i kształtek z tworzyw sztucznych stosowanych w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich wraz z krótkim podsumowaniem ich treści.

Norma EN 1329: systemy z PCV-U do odprowadzania nieczystości i ścieków w budynkach

Dotyczy ona systemów rur z tworzyw sztucznych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Obejmuje ona rury o rozmiarach 32, 40 i 50 mm stosowane wewnątrz budynków oraz rury o rozmiarach 75, 110, 125 i 160 mm stosowane zarówno wewnątrz jak i pod budynkami. Wszystkie elementy systemu są dokładnie badane, w szczególności wykonuje się próby wodoszczelności i gazoszczelności.

Norma EN 1852: podziemne systemy odwadniające i kanalizacyjne z PP

Odnosi się do rur z tworzyw sztucznych o średnicach 110-1600 mm, kształtek i systemu do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, stosowanych zarówno na zewnątrz, jak i pod konstrukcją budynku. Specyficzne wymagania zawarte w normie obejmują badanie odporności na cykliczny przepływ gorącej wody, podczas gdy w trakcie okresowych kontroli bada się wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne i szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym.


brak
 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

Belgia