Poznaj Twoje normy

Norma EN 1451: systemy z PP do odprowadzania nieczystości i ścieków w budynkach

Odnosi się do systemów rurowych z tworzyw sztucznych z polipropylenu (PP) wewnątrz konstrukcji budowli. Sama norma dotyczy rur i kształtek o średnicach 32-315 mm, stosowanych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze). Poza specyfikacją produktu w normie opisane są dodatkowe badania np. odporności na cykliczny przepływ gorącej wody. Wykonuje się również okresowe kontrole produktu, w tym badanie stabilności termicznej.

Norma EN 1401: podziemne systemy odwadniające i kanalizacyjne z PVC-U

Stosuje się ją do rur i kształtek układanych w gruncie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz konstrukcji budynku. Norma obejmuje rury o sztywności obwodowej od SN2 do SN8 i średnicy od 110 do 1000 mm. Materiał musi być wysokiej jakości, natomiast badanie odporności na uderzenia przeprowadza się w temperaturze 0°C. Dodatkowo, szczelność połączeń z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi badana jest na rurach, w warunkach ugięcia kielicha i końca bosego o 10% i 15%.

Norma EN 12201: systemy do przesyłania wody oraz systemy odwadniające i kanalizacyjne z PE

Norma ta obejmuje niebieskie i czarne rury PE80 i PE100 oraz kształtki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, do odwadniania i kanalizacji pod ciśnieniem, układane pod i nad ziemią - w tym w wodzie - i średnicy do 1600 mm. Dopuszczalne ciśnienie robocze tych rur wynosi do 25 barów przy temperaturze 20°C. Rury muszą być wyprodukowane z certyfikowanego polimeru PE, aby spełniać normy higieniczne i utrzymywać jakość wody pitnej.

Norma EN 13476: bezciśnieniowe podziemne systemy odwadniające i kanalizacyjne

Dotyczy ona systemów rurowych o ściankach strukturalnych stosowanych w bezciśnieniowych podziemnych systemach odwadniających i kanalizacyjnych. Obejmując nowe osiągnięcia w konstrukcji rur - np. rury wielowarstwowe, korugowane i o podwójnej ściance - powyższa norma obejmuje szeroki zakres średnic rur i kształtek, jak również różne ich sztywności, zastosowania oraz klasy tolerancji. Przeprowadza się specjalne badania w celu sprawdzenia szczelności połączeń z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi przy ugięciu rury aż do 15%, a także odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i obciążenia zewnętrznego.

Źródło: TEPPFA


brak
 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

Belgia