TAROPAK 2006

TAROPAK 2006
Zmiana oblicza współczesnego biznesu opartego na nowych technologiach i komunikacji internetowej powoduje, że zmieniają się również targi. Tworzą one coraz doskonalszą przestrzeń komunikacji biznesowej, umożliwiając bezpośredni i dynamiczny dialog uczestników rynku. TAROPAK jest przykładem wydarzenia, które dzięki nieustającej ewolucji swojej formuły prężnie się rozwija i w tym roku ma już swoją 25 edycję.

Po raz pierwszy branża opakowań spotkała się z Poznaniu w 1973 roku. W targach tych wzięło udział 35 wystawców z 9 krajów europejskich. Tegoroczny TAROPAK to już niezwykle rozbudowany program wydarzeń i 759 wystawców z 33 krajów z całego świata.

TAROPAK jest największym i najważniejszym w Europie Centralnej i Wschodniej spotkaniem branży opakowaniowej i logistycznej. Targi te stanowią doskonałe miejsce spotkań biznesowych, forum wymiany doświadczeń na temat branży, oferowanych nowości i tendencji rozwojowych. O randze tego spotkania świadczy fakt, że od lat honorowy patronat nad TAROPAKIEM sprawuje minister gospodarki, w tym roku - pan Grzegorz Woźniak.

Opakowania - to branża, która jest dostawcą dóbr inwestycyjnych dla większości gałęzi przemysłu. Zdaniem ekspertów wzrost PKB o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2 punkty. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje w najbliższych latach stały wzrost PKB w Polsce. Polska Izba Opakowań przewiduje, że do roku 2010 polski rynek opakowań będzie rósł w tempie 5-10 % rocznie, a jego wartość wzrośnie w tym czasie do 5-7 mld zł (obecnie przekracza 3 mld zł).

Wśród materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań największy udział mają papier i karton (w Europie aż 42 % opakowań powstaje z tego surowca). W krajach Europy Zachodniej i Środkowej w ciągu roku na 1 mieszkańca produkuje się średnio ok. 40 kg tektury falistej. W Polsce produkuje się jej zaledwie 27 kg/osobę/rok (pomimo tego, że od kilku lat zużycie papierów do celów opakowaniowych w naszym kraju sukcesywnie rośnie). Najwięcej tektury falistej w Europie produkuje się: we Włoszech (64 kg), w Belgii (54 kg), w Hiszpanii (57 kg), w Austrii (52 kg) w Danii i Niemczech (49 kg), we Francji (48 kg). Najmniej w Rumunii (8 kg), w Turcji (16 kg), w Słowacji (17 kg), na Węgrzech i w Portugalii (22 kg). Rozwój polskiej gospodarki planowany na najbliższe lata będzie powodował znaczny wzrost zapotrzebowania na opakowania, w tym opakowania z papieru i tektury. Istnieje więc szansa na osiągnięcie średnich europejskich wskaźników produkcji i zużycia tektury falistej i opakowań z tektury.

Czytaj więcej: Targi 1046

brak
 

Lider polskiego rynku targowego, organizator targów m.in. Taropak, Pakfood, Epla, Poleko, Budma

Polska