TAROPAK 2006


Sprawne funkcjonowanie logistyki to efektywna realizacja założeń rozwojowych całego systemu gospodarczego. Według PAIiIZ Polska ze względu na swoje położenie, wykształconą kadrę i niskie koszty pracy ma szansę stać się kluczowym centrum dystrybucyjnym. Po roku 1995 branża ta odnotowuje niezwykle dynamiczny wzrost szczególnie w infrastrukturze magazynowej. W tym czasie przybyło przeszło 3 mln m² nowoczesnych magazynów w obiektach o powierzchni powyżej 1000 m². W roku 2004 całkowita wielkość powierzchni magazynowych w Polsce wynosiła 17,6 mln m². Rok 2005 był rekordowym rokiem dla tego sektora – wybudowano ok. 300 tys. m² nowych powierzchni magazynowych*.

Branże prezentowane na TAROPAKU – zarówno opakowaniowa, jak i logistyczna - reprezentują perspektywiczny, rozwijający się i pewny inwestycyjnie segment gospodarki narodowej. Dlatego jako organizatorzy tej wystawy jesteśmy przekonani, że dzięki tak dobrym prognozom jubileuszowa edycja TAROPAKU spotka się z dużym zainteresowaniem profesjonalistów.

Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki
W tegorocznej edycji TAROPAKU swój udział zapowiedziało 759 wystawców z 33 krajów. Poza polskimi przedsiębiorcami w TAROPAKU wezmą udział wystawcy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Japonii, Korei Płd., Litwy, Luksemburga, Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspozycja zajmie ponad 18 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.

Tematyka
Zakres ekspozycji TAROPAKU 2006 obejmuje najważniejsze obszary branży opakowaniowej zebrane w 4 blokach tematycznych:
  • opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, projektowanie opakowań
  • maszyny – maszyny i urządzenia pakujące, maszyny do wyrobu opakowań, projektowanie maszyn pakujących
  • logistyka – sprzęt transportu wewnętrznego, urządzenia gospodarki magazynowej, usługi logistyczne
  • doradztwo techniczne.

Najliczniejszą grupę - 310 wystawców stanowią firmy prezentujące maszyny i urządzenia pakujące i do produkcji opakowań. Opakowania z kartonu, szkła, drewna, metalu i tworzyw sztucznych pokaże 230 wystawców. Silną grupę 85 wystawców stanowią firmy branży logistycznej. Warty jest podkreślenia wysoki - sięgający 30%, udział firm zagranicznych w TAROPAKU. W czasie targów zaprezentowanych zostanie ponad 90 premierowych produktów i nowinek technicznych.

Czytaj więcej: Targi 809