To nie plastik jest winny awarii ''Czajki''

To nie plastik jest winny…

Pod koniec sierpnia bieżącego roku miała miejsce kolejna awaria kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych pod rzeką Wisłą w Warszawie.  Prezydent Trzaskowski poinformował o powołaniu zespołu ekspertów pod kierownictwem prof. Stanisława Rybickiego z Politechniki Krakowskiej dla wyjaśnienia przyczyn awarii. W mediach pojawiają się kolejne artykuły, które mają na celu przybliżyć opinii publicznej kwestie związane z budową oraz eksploatacją tego fragmentu sieci kanalizacyjnej Warszawy. Tak jak w roku ubiegłym tak i teraz pojawiły się pewne przekłamania lub nieścisłości. W sumie trudno się temu dziwić, gdyż niektóre teksty pisane są przez dziennikarzy niebędących fachowcami w branży instalacyjnej.

Należy zwrócić uwagę na jeden aspekt - materiałowy. Otóż feralny odcinek rurociągu kanalizacyjnego pod dnem Wisły został wykonany z rur GRP (żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym). Pod względem właściwości materiału oraz technologii produkcji nie mogą być bezpośrednio porównywane z innymi tworzywowymi systemami przewodowymi jakie są oferowane np. z polichlorku winylu (PVC-u), polietylenu (PE) czy też polipropylenu (PP).

Dlatego też posługiwanie się zwrotem ''plastik''w odniesieniu do rur GRP nie jest właściwe, a przynajmniej wprowadzające w błąd i dyskredytujące inne wcześniej wspomniane tworzywa sztuczne. Zdaniem Piotra Falkowskiego, dyrektora biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, określenie ''plastik'' bez podania informacji, że chodzi o GRP, które pojawiło się w artykule pt. ''Co zdecydowało o awarii ''Czajki''? Miało być nowocześnie'' (businessinsider.com.pl z dnia 04.09.2020), można wręcz zaliczyć do czarnego PR’u.

W dodatku artykuł został opatrzony zdjęciem rur polietylenowych (PE) układanych na przeprawie pontonowej, która miała miejsce w ubiegłym roku. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że rury ''plastikowe'' tutaj w postaci rur polietylenowych (PE), wręcz uratowały sytuację skracając czas awaryjnego zrzutu ścieków do rzeki Wisły.

W tym miejscu należy dodać, że rury tworzywowe, takie jak PVC, PE, PP i wiele innych są obecnie podstawowym materiałem do budowy sieci i instalacji sanitarnych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Rury tworzywowe znajdują również zastosowanie do renowacji istniejących rurociągów wykonanych z tzw. materiałów tradycyjnych. Trwałość systemów rurowych z tworzyw sztucznych została potwierdzona ich blisko 100-letnim okresem eksploatacji. I nie ma żadnych powodów, aby systemy tworzywowe wyprodukowane zgodnie z wymaganiami obecnych norm produktowych (PN-EN) i jakościowych były zastępowane przez inne.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych


Czytaj więcej:
Rury 111
Opinie 89
Jakość 145

Reportaże

Forum